Hoạt động thể chất nhiều hơn có thể tốt cho bệnh nhân tim mạch

Hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh có liên quan đến giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, liệu tình trạng sức khỏe tim mạch có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hoạt động thể chất và kết quả sức khỏe hay không vẫn chưa được biết rõ. Một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí PLOS Medicine của Thijs Eijsvogels tại Trung tâm Y tế Đại học Radboud-Hà Lan thấy rằng trong khi giảm nguy cơ đối với những người khỏe mạnh ở mức độ hoạt động thể chất cao hơn, những người bị bệnh tim mạch không có giới hạn trên của hoạt động thể chất mà vượt quá giới hạn đó không có lợi ích gì thêm.

Tình trạng sức khỏe tim mạch ảnh hưởng như thế nào đến mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và kết quả sức khỏe vẫn chưa được hiểu rõ. Để điều tra, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu thập một cách tiềm năng từ Nghiên cứu đoàn hệ Lifelines; một nhóm thuần tập dựa trên quần thể gồm 167.729 cá thể sống ở miền Bắc Hà Lan. Họ so sánh mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và các biến cố tim mạch bất lợi chính cũng như tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở những người khỏe mạnh, những người có mức độ cao của các yếu tố nguy cơ tim mạch và những người bị bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tăng cường hoạt động thể chất làm giảm nguy cơ tử vong ở tất cả các nhóm. Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe dường như chững lại trên một khối lượng hoạt động thể chất nhất định ở những người khỏe mạnh và những người có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Ở những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, họ không tìm thấy bằng chứng nào về giới hạn hoạt động thể chất vượt quá giới hạn mà không có lợi ích sức khỏe nào khác. Nghiên cứu bị giới hạn ở chỗ nó dựa trên dữ liệu hoạt động thể chất tự báo cáo từ những người tham gia, vì vậy cần có nghiên cứu trong tương lai để xác nhận thêm các phát hiện.

Theo các tác giả: "Những phát hiện này cho thấy rằng bệnh nhân bệnh tim mạch nên được khuyến khích rằng 'càng nhiều càng tốt' liên quan đến hoạt động thể chất. Các khuyến nghị về hoạt động thể chất không nên theo cách tiếp cận 'một hướng dẫn phù hợp với tất cả' nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của thuốc chính xác, trong đó việc kê đơn hoạt động thể chất có thể phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe tim mạch của cá nhân".

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-12-cardiovascular-disease-patients-physical.html, 2/12/2021