Trung Quốc giám sát việc trồng lúa bằng vệ tinh

Tỉnh Quý Châu ở Tây - Nam Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng hệ thống vệ tinh có thể giám sát việc trồng lúa từ không gian. Hệ thống này cung cấp dữ liệu thời gian thực để trồng và giám sát, theo báo cáo trên Science and Technology Daily của Trung Quốc.

Là một hệ thống quản lý thông minh dữ liệu lớn tích hợp cung cấp hình ảnh về các cánh đồng lúa được thực hiện thông qua viễn thám, giám sát trực quan và các phương tiện khác để giúp các chuyên gia đưa ra quyết định trồng cây, báo cáo cho biết.

Thông qua dữ liệu thời gian thực, nông dân có thể theo dõi các vùng trồng trọt và số liệu chi tiết về điều kiện khí tượng và trồng trọt ở địa phương, giúp họ đưa ra quyết định.

Huyện Cengong của Quý Châu là một vùng trồng lúa chính với năng suất hàng năm khoảng 8 triệu kg hạt giống được chứng nhận. Huyện này đã giới thiệu hệ thống này, được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc (UESTC) tại Thành Đô, phía Tây - Nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu của UESTC đã phát triển hệ thống bằng các thuật toán lõi tự thiết kế của họ cũng như các công nghệ như viễn thám vệ tinh, Internet of Things và máy bay không người lái. Hệ thống này sau đó có thể tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và cung cấp giám sát toàn diện và thời gian thực về sản xuất lúa gạo, theo nhóm nghiên cứu của UESTC.

P.A.T (NASATI), theo Science and Technology Daily, 6/2020