Ba ĐH Việt Nam lọt tốp ĐH tốt nhất trong quốc gia có nền kinh tế mới nổi

Việc 3 trường đại học của Việt Nam lọt tốp ĐH tốt nhất trong quốc gia có nền kinh tế mới nổi ghi nhận
những nỗ lực của hệ thống giáo dục đại học trong nước, mặc dù Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có nền
kinh tế cận biên (theo đánh giá của FTSE). Trước đây, chưa có trường đại học nào của Việt Nam từng lọt
vào bảng xếp hạng này.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM lọt tốp ĐH tốt nhất trong quốc

gia có nền kinh tế mới nổi.

Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học thuộc các nền kinh
tế mới nổi (Emerging Economies) năm 2020.
Theo đó, lần đầu tiên Việt Nam có ba trường đại học nằm trong bảng xếp hạng này gồm: Đại học Quốc gia
Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.
Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ nhất ở Việt Nam và đứng thứ 201-250 của bảng xếp hạng này.
Đại học Bách khoa Hà Nội đứng thứ 251-300 và Đại học Quốc gia TPHCM đứng thứ 401-500.
Bảng xếp hạng uy tín của THE được công bố hàng năm, đánh giá các trường đại học từ các nước có nền
kinh tế mới nổi, được FTSE phân mục thành "nền kinh tế mới nổi loại 1", "nền kinh tế mới nổi loại 2" và
"nền kinh tế cận biên'".
Bảng xếp hạng năm 2020 có 533 trường của 47 quốc gia tại bốn châu lục ( năm 2019 có 442 trường từ 43
quốc gia).
Bảng xếp hạng này sử dụng các chỉ số tương tự như Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới của

Times Higher Education, tập trung chủ yếu vào các khía cạnh về giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao tri
thức và hình ảnh quốc tế. Tuy nhiên, những tiêu chí này được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu ưu tiên
phát triển của các trường đại học thuộc các nền kinh tế mới nổi.
Việc ba trường đại học của Việt Nam được xếp hạng ghi nhận những nỗ lực của hệ thống giáo dục đại học
trong nước, mặc dù Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có nền kinh tế cận biên (theo đánh giá của FTSE).
Trước đây, chưa có trường đại học nào của Việt Nam từng lọt vào bảng xếp hạng này.
Kết quả này là sự tiếp nối những thành công về thứ hạng của các trường đại học Việt Nam được công bố
trong năm vừa qua. 

Theo Chinhphu.vn