Buổi làm việc về Chương trình sản phẩm quốc gia đến năm 2020 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng ngày 19/5/2020, tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nội dung: đánh giá kết quả việc triển khai 5 sản phẩm giao Bộ nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, bao gồm: lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao; Nấm ăn và nấm dược liệu; Cà phê Việt Nam chất lượng cao; Tôm và tôm nước lợ; Cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia đến năm 2020.


Toàn cảnh buổi làm việc giữa 2 Bộ.

Đến dự và đồng chủ trì buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh.

Tham dự buổi làm việc: Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Ban chủ nhiệm Chương trình Sản phẩm Quốc gia; Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đại diện Tổng cục Thủy sản, Cục Trồng trọt, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính.

Có sự tham gia của đại diện các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm các nhiệm vụ thuộc 5 dự án Khoa học công nghệ phát triển Sản phẩm Quốc gia (lúa gạo, nấm ăn - nấm dược liệu, cà phê, cá da trơn, tôm).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cảm ơn sự hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi từ Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện Chương trình. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chương trình sản phẩm quốc gia đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, bao gồm 05 sản phẩm: lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao; Nấm ăn và nấm dược liệu; Cà phê Việt Nam chất lượng cao; Tôm và tôm nước lợ; Cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn. Ngoài những tiến bộ kỹ thuật về giống mới và quy trình công nghệ đã được nghiên cứu, chọn tạo, triển khai có hiệu quả trong sản xuất, Chương trình đã huy động được 8 Công ty, Doanh nghiệp tham gia thực hiện và đầu tư để phát triển sản phẩm quốc gia, đây là những tín hiệu rất tích cực trong phát triển và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp cho ý kiến về những khó khăn, tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ để triển khai hiệu quả Chương trình trong giai đoạn tiếp theo. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã nghe 05 báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Dự án Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì trong giai đoạn 2015-2020 và 9 ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện cho các đơn vị tham gia buổi làm việc.

Các ý kiến đều đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 Bộ trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai Chương trình. Trong quá trình triển khai đã huy động được sự tham gia của nhiều Doanh nghiệp, đây là một nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước rất quan trọng để thực hiện Chương trình. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được triển khai có hiệu quả trong sản xuất trên diện rộng. Các kết quả trong giai đoạn vừa qua mới chỉ là bước đầu, tiếp sức cho các đơn vị để nâng tầm lên một tầm cao mới, xây dựng nền tảng vững chắc về khoa học và công nghệ để phát triển các sản phẩm trong tương lai, vì vậy các ý kiến của đại biểu tham dự đều đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài Chương trình đến năm 2030.

Một số đại biểu cũng nêu lên những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai như: quá trình phê duyệt các dự án khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ thuộc dự án khoa học và công nghệ còn chậm; chưa có cơ chế chính sách đủ mạnh thu hút Doanh nghiệp tham gia, một số sản phẩm tạo ra chưa thể sản xuất thành hàng hóa quy mô lớn, đạt hiệu quả cao. Công tác quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn phân tán, chưa thực sự hiệu quả, chưa có sự kết nối với các Chương trình Khoa học và Công nghệ khác.

Thay mặt chủ trì buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã kết luận: Chương trình sản phẩm Quốc gia đến năm 2020 giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đã có những kết quả tốt, có đóng góp hiệu quả cho sản xuất, Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả Chương trình đã làm được trong thời gian qua. Thứ trưởng đặc biệt đánh giá cao về sự phối kết hợp hiệu quả giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học và Doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm quốc gia. Chương trình đã góp phần nâng cao năng lực cho công tác nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm. Thứ trưởng Trần Văn Tùng thống nhất chủ trương đề nghị kéo dài Chương trình và đề nghị Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đồng hành với Bộ Khoa học và Công nghệ để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài Chương trình đến năm 2030. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình trong thời gian tiếp theo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá những vấn đề tồn tại, vướng mắc để tìm cách tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

 

 

 

NASATI