Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 24/7/2019 tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019 của Khối thi đua.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng; cùng với sự có mặt của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Đặng Quang Huấn; Khối trưởng Khối thi đua, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Trần Đắc Hiến; Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Trần Thị Thu Hà và đại diện các đơn vị trong Khối thi đua.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng

 

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối 6 tháng đầu năm 2019

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối 6 tháng đầu năm 2019. Với chủ đề “Kỷ cương-Sáng tạo-Hiệu quả”, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác thi đua khen thưởng của Khối Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ, bao gồm các đơn vị: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn Khối thi đua nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị trong Khối Thi đua đã xây dựng, cụ thể hóa các nội dung thi đua, tiêu chí thi đua năm 2019 cho phù hợp với đặc thù lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ được giao, tổ chức phát động phong trào thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua cho các tập thể cá nhân của đơn vị theo quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, lao động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kế hoạch phát triển hoạt động khoa học và công nghệ được giao; tăng cường đổi mới phương thức tổ chức, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác tổ chức các phong trào thi đua để vận động đông đảo công chức, viên chức, người lao động tham gia phong trào thi đua.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, các đơn vị trong Khối Thi đua đã bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Bộ KH&CN, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối Thi đua đã cụ thể hóa chủ đề thi đua bằng các phong trào thi đua phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng, thực hiện giao ước thi đua và phát động thi đua của Bộ và của Khối. Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, cấp ủy Đảng, Vụ Thi đua - Khen thưởng và của các tổ chức đoàn thể của các đơn vị trong Khối. Thông qua các phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trong Khối đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Khối đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đang xây dựng và hoàn thiện 03 dự thảo Nghị định; xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Thông tư; đang xây dựng 08 dự thảo Thông tư.

Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác thi đua khen thưởng trong Khối. Cụ thể, do đặc thù nhiệm vụ của các đơn vị trong khối là các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, nên việc triển khai các phong trào thi đua đôi khi còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền và cổ vũ cho phong trào thi đua, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến đã được chú trọng, tuy nhiên còn ít cá nhân trong Khối thi đua được lựa chọn tuyên dương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị Thi đua trong thời gian qua. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá rất cao những nỗ lực, đóng góp của các đơn vị. Việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đề ra đã được triển khai một cách nghiêm túc ngay từ đầu năm, đảm bảo đúng tiến độ, đúng sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và Công đoàn cấp trên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ. Nhiều phong trào, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, đoàn kết gắn bó trong Bộ, góp phần tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Thay mặt Khối thi đua, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Đặng Quang Huấn đã có những đánh giá về ưu điểm đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế cùng phương hướng mà Đảng ủy Bộ cần khắc phục trong thời gian tới nhằm đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về Chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ của Khối, đồng thời, trao đổi và bổ sung, làm rõ thêm kết quả, những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, cũng như kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong Khối. Theo đó, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối thi đua tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (1959-2019).

2. Tổ chức Ngày Hội giao lưu văn nghệ, thể thao của Khối thi đua.

3. Các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt nội dung các phong trào thi đua của Bộ KH&CN và Khối thi đua phát động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong đơn vị và kịp thời đề xuất khen thưởng. Phấn đấu đề xuất khen thưởng 2-3 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn Khối năm 2019.

5. Thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ qua các phong trào thi đua của các tập thể và cá nhân trong Khối để bình xét và đề xuất khen thưởng năm 2019.

Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Trần Đắc Hiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Trần Đắc Hiến, Khối trưởng Khối thi đua trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Tùng và những ý kiến của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Đặng Quang Huấn và của đại diện các đơn vị trong Khối; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo, cấp ủy Đảng và của các tổ chức đoàn thể của các đơn vị trong Khối để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

P.K.L (NASATI)