Hội thảo Xây dựng cơ chế chính sách phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Sáng ngày 25/4/2019, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội thảo Xây dựng cơ chế chính sách phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Hội thảo là cơ hội để các bên tập trung trao đổi về cơ chế chính sách để thúc đẩy hoạt động KH&CN trong trường đại học.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, Hội thảo tập trung thảo luận về cơ chế chính sách phát triển khoa học công nghệ (KHCN) trong các trường đại học với 3 chủ đề: về nhóm nghiên cứu mạnh, khởi nghiệp trong các cơ sơ giáo dục đại học (GDĐH) và đổi mới sáng tạo, phát triển các phòng thí nghiệm. Đây là 3 chủ đề gắn bó chặt chẽ với nhau, là vấn đề cốt yếu nhằm nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học trong các trường đại học. Trong những năm qua, các cơ sở giáo dục đại học trong nghiên cứu khoa học đã có những bước chuyển ban đầu khá tốt, minh chứng là số lượng công bố quốc tế so với 5 năm trước tăng gấp đôi, điều đó giúp cho vị thế của một số cơ sở giáo dục đại học lớn trong xếp hạng của châu Á đã có bước tăng đáng kể. Tuy nhiên, nếu so với yêu cầu và quy mô dân số và tốc độ phát triển kinh tế thì vị thế và sứ mệnh về KHCN của chúng ta chưa đáp ứng về nhu cầu. Nguyên nhân từ cơ chế chính sách và từ nỗ lực chính bản thân của các trường. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: “Hiện nay, trong “2 chân” là đào tạo và nghiên cứu khoa học, các trường vẫn chú trọng chủ yếu là đào tạo; còn nghiên cứu khoa học, dù đã có cải thiện lớn trong thời gian qua, nhưng so với “chân” đào tạo thì vẫn yếu”. Sơ lược một số nguồn thu chính từ khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học (lấy khoa học để nuôi khoa học; từ ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, thành lập các doanh nghiệp, công ty trong cơ sở giáo dục đại học; từ hợp tác mạnh với doanh nghiệp ở bên ngoài), Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho rằng, để thực hiện được điều này, nhất thiết phải thay đổi cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Những hạn chế về nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo hiện nay trong các cơ sở giáo dục đại học cũng cần sự khơi thông, thay đổi về chính sách.

Tại Hội thảo, 3 dự thảo văn bản được đưa ra để lấy ý kiến góp ý liên quan đến xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (cho giảng viên); đầu tư phòng thí nghiệm gắn với chương trình nghiên cứu. Các ý kiến nhìn chung đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành các văn bản trên và cho rằng, đây đều là những vấn đề quan trọng, ảnh hưởng lớn đến nâng cao năng lực khoa học công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học.

NASATI