Kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, ứng dụng và đổi mới công nghệ

Ngày 25/8/2022 tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo “Phổ biến chính sách kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, ứng dụng và đổi mới công nghệ”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp...

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm phổ biến, làm rõ định hướng và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ. Đồng thời, là cơ hội để lãnh đạo các Sở, Ban, ngành địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đẩy mạnh hiệu quả đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ vào phát triển các sản phẩm chủ lực trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, với quan điểm lấy doanh nghiệp làm trung tâm, coi phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới, là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, Bộ Khoa học và Công nghệ đang thực hiện tái cơ cấu các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ với mục tiêu cung cấp các hỗ trợ đồng bộ, từ hoạt động tìm kiếm, xác định nhu cầu công nghệ đến hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo, như: Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia…

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng ngành khoa học và công nghệ mà còn là nhiệm vụ của tất cả các ngành, các cấp. Nhiệm vụ này rất cần sự chủ động tham gia tích cực và sự đồng hành xuyên suốt của tất cả các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có báo cáo tham luận với các nội dung giới thiệu chính sách hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới sáng tạo; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; nhu cầu hợp tác chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; nghiên cứu chuyển giao, đổi mới công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực của Lạng Sơn. Tại phiên thảo luận, đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, lắng nghe các nhu cầu về kết nối, ứng dụng, đổi mới công nghệ; thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các ý kiến chia sẻ đều bày tỏ sự mong muốn khoa học và công nghệ đi cùng doanh nghiệp làm sao để chế biến, bảo quản, tìm kiếm thị trường cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh…

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đề nghị các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu quan tâm theo dõi, hỗ trợ phù hợp, chuyển giao công nghệ giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về chế biến, bảo quản sản phẩm thế mạnh, đặc thù; tỉnh ứng dụng KH&CN trong xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và giao nhiệm vụ này cho Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn công nghệ phù hợp với địa bàn địa phương, kết nối với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và các đơn vị có liên quan để tìm hiểu nguồn cung công nghệ, nắm bắt nhu cầu chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp tại địa phương, kết nối thực hiện chuyển giao cho các doanh nghiệp trên địa bàn những công nghệ mới, phù hợp để xử lý được tất cả sản phẩm mong muốn phát triển ở địa phương. Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ có các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm… Thứ trưởng mong muốn tỉnh Lạng Sơn lựa chọn những sản phẩm phù hợp để đưa vào các chương trình và kết nối với các doanh nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ luôn đồng hành, hỗ trợ, đi cùng các địa phương để thực hiện tốt chuyển giao công nghệ.

Hội thảo đã góp phần lan toả các chính sách, hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, ứng dụng và phát triển công nghệ, đồng thời nắm bắt được nhu cầu tiếp nhận, ứng dụng công nghệ của các tổ chức, cá nhân tại địa phương qua đó xác định được một số định hướng, nhiệm vụ, đối tượng tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và đổi mới công nghệ.

P.A.T (Tổng hợp)