KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Ngày 22/11/2019 tại Hòa Bình, Ban chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 (mã số KC.08/16-20) đã tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ ba.


PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Chủ nhiệm chương trình KC.08/16-20 phát biểu khai mạc Hội thảo và trình bày tình hình triển khai chương trình KC.08/16-20.

Hội thảo với mục tiêu: Đánh giá tình hình triển khai chung của chương trình, báo cáo những kết quả, sản phẩm đạt được, tồn tại hạn chế, định hướng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chương trình trong thời gian tới; Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và trao đổi thông tin giữa các đề tài, các nhà quản lý từ Trung ương đến địa phương để nâng cao chất lượng các sản phẩm khoa học tạo mối liên kết các nội dung nghiên cứu nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu, nội dung và sản phẩm được giao của chương trình KC.08/16-20.

Tham dự Hội thảo, ngoài Ban Chủ nhiệm Chương trình KC.08/16-20, còn có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ như: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Vụ Kế hoạch- Tài chính, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; các đại biểu đại điện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại điện các sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu có liên quan. 

Hội thảo được chia thành phiên họp toàn thể và 2 phiên họp tiểu ban chuyên đề về Bảo vệ môi trường và Phòng tránh thiên tai. Tại phiên toàn thể, các đại biểu đã được nghe các báo cáo của Ban Chủ nhiệm Chương trình về tình hình triển khai chương trình và cuối buổi đã thảo luận định hướng những vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn tới. Tại phiên họp tiểu ban chuyên đề, mỗi phiên họp có 10 báo cáo do chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình trình bày, báo cáo về những kết quả đạt được trong thời gian triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc. Các báo cáo chuyên đề tại hai phiên họp này đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, trao đổi của các chuyên gia, các nhà khoa học tham dự.

Phát biểu tại Hội thảo Ông Lê Quang Thành - Vụ Trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thảo của Ban chủ nhiệm chương trình, khẳng định Chương trình KC.08/16-20 là một trong những chương trình có ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn, ứng dụng cao cần tiếp tục phát huy, để có những đóng góp hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chương trình cần tiếp tục trao đổi, đôn đốc thường xuyên các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu thực tế, giúp các nhà quản lý có cơ sở thông tin ra quyết định trong công tác phòng tránh thiên tai và bảo vệ môi trường. Ngoài ra Ông Lê Quang Thành còn trao đổi thêm một số thông tin về gợi mở các vấn đề nghiên cứu trong giai đoạn tới.

Kết luận tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt thay mặt Ban chủ nhiệm chương trình KC.08/16-20 đã đánh giá cao và cảm ơn các nhà quản lý, nhà khoa học, đã đưa ra nhiều ý kiến có giá trị, tâm huyết, đồng thời khẳng định chương trình KC.08/16-20 sẽ tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo với các quy mô khác nhau để tranh thủ các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý.

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên