Singapo thiết lập khung quản lý mô hình về trí tuệ nhân tạo (AI)

Đây là khung quản lý mô hình (model governance framework) về trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên tại châu Á cung cấp hướng dẫn chi tiết và dễ thực hiện cho các tổ chức ở khu vực tư nhân trong việc sử dụng AI.

Bộ trưởng Thông tin - truyền thông Singapo phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ngày 23/1/2019 - Ảnh: WEF

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), ngày 23/1/2019, Bộ trưởng Thông tin - truyền thông Singapo đã công bố khung quản lý này để các doanh nghiệp và các tổ chức khác của nước này có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có đạo đức và trách nhiệm. Singapo muốn công bố tại WEF để mong nhận được phản hồi toàn cầu về khung này.

Có hai nguyên tắc nền tảng cho khuôn khổ lý này. Một là các quyết định được đưa ra bởi AI hoặc nhờ sự trợ giúp của AI là có thể giải thích được, minh bạch và công bằng với người tiêu dùng. Hai là các giải pháp AI sẽ lấy con người làm trung tâm. Về bản chất, AI là các chương trình máy tính hoặc máy móc có thể thực hiện các nhiệm vụ thường đòi hỏi trí thông minh của con người, bao gồm các công nghệ như nhận dạng giọng nói và ra quyết định.

Khung xây dựng dựa trên các chủ đề được nêu ra lần đầu tiên trong một thảo luận vào tháng 6 năm 2018 bởi Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân của Singapo và Cơ quan phát triển truyền thông Infocomm (IMDA), vạch ra các nguyên tắc đạo đức quan trọng áp dụng cho việc sử dụng  phổ biến AI. Khung quản lý sẽ không ngăn cản các công ty ở Singapo, và nó đã tính đến phản hồi của công nghiệp mà ngược lại, nó hướng tới cách tiếp cận quản lý dữ liệu hợp lý, để quản trị AI và công nghệ khác. Thậm chí, Bộ trưởng Thông tin - truyền thông Singapo nghĩ rằng nhiều công ty về AI sẽ muốn liên kết với Singapo. Singapo cũng tuyên bố hợp tác với Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của WEF để thúc đẩy hơn nữa đổi mới AI và dữ liệu.

P.A.T (NASATI), theo https://www.straitstimes.com