Tọa đàm “Chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Ngày 18/11/2020 tại Hà Nội, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) đã tổ chức buổi tọa đàm về “Chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”, nhằm tuyên truyền phổ biến các chính sách cũng như giải đáp thắc mắc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi thực hiện chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước.  

Toàn cảnh tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ sở ươm tạo, các hiệp hội doanh nghiệp.

Nội dung buổi tọa đàm tập trung vào các chủ trương, chính sách mới trong phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp KH&CN và các cơ sở ươm tạo; cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động đánh giá, định giá công nghệ, kinh nghiệm của quốc tế về hoạt động phát triển các tổ chức trung gian về đánh giá, định giá công nghệ; cách tiếp cận về khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng các kết quả KH&CN hình thành từ ngân sách nhà nước. Các tham luận và trao đổi giữa các đại biểu đã làm sáng tỏ thêm những quy định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giúp nhà quản lý có thêm thông tin phục vụ hoạt động triển khai thực hiện và giúp doanh nghiệp tiếp cận được chính sách của Nhà nước, giúp tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính sách hỗ trợ. Đại diện các Sở KH&CN Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên đã nêu thực trạng về phát triển doanh nghiệp KH&CN tại địa phương, trao đổi kinh nghiệm trong hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đồng thời cũng nêu ra các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

NASATI