Trung Quốc xây dựng thêm Trung tâm siêu máy tính quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc mới đây đã cho biết Trung Quốc sẽ xây dựng một Trung tâm siêu máy tính quốc gia mới tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trung tâm này sẽ được trang bị siêu máy tính 100 petaflop và sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho chuyển đổi và phát triển công nghiệp của tỉnh Hà Nam. Các lĩnh vực ứng dụng chính bao gồm trí tuệ nhân tạo, sản xuất thiết bị, y học chính xác và nghiên cứu di truyền. Dự án dự kiến hoàn thành vào nửa đầu năm 2020 và Đại học Trịnh Châu giám sát việc xây dựng và vận hành.

Đây là trung tâm siêu máy tính quốc gia thứ 7 của Trung Quốc, những trung tâm khác được đặt tại Thiên Tân, Thâm Quyến, Tế Nam, Trường Sa, Quảng Châu và Vô Tích. Trung tâm siêu máy tính quốc gia tại Trịnh Châu đã được Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc phê duyệt và sẽ dựa vào công nghệ “tự kiểm soát” của Trung Quốc.

Trung Quốc đã xây dựng Trung tâm siêu máy tính quốc gia từ năm 2009, đóng vai trò là động lực mới cho sự đổi mới của nước này. Trung tâm siêu máy tính quốc gia đầu tiên ở phía Bắc thành phố Thiên Tân được Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc thành lập vào tháng 5/2009. Đây không chỉ là nơi đặt siêu máy tính petaflop đầu tiên của Trung Quốc, mà còn chịu trách nhiệm phát triển thế hệ siêu máy tính exascale Tianhe-3 mới. Li Xiang, Phó chủ tịch của Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc, cho biết Trung tâm siêu máy tính ở Thiên Tân đã ứng dụng công nghiệp thông tin tự động hoàn chỉnh bao gồm chip hiệu suất cao, hệ thống kiểm soát tự động, máy chủ và cơ sở dữ liệu hiệu suất cao, thiết lập một mô hình về chuyển đổi thành tựu đổi mới công nghệ. "Siêu máy tính đã trở thành một biểu tượng sức mạnh phản ánh khả năng đổi mới của Trung Quốc. Tiếp theo, chúng tôi sẽ kết nối các trung tâm siêu máy tính này và chia sẻ tài nguyên trên toàn quốc", Mei Jianping, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Công nghệ cao và Công nghệ mới của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc nói.

P.A.T (NASATI), theo http://www.stdaily.com, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, 11/2019