Aus4Innovation mở khóa đào tạo về thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Vừa qua, sáng kiến Aus4Innovation đã khởi động chương trình thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực, kĩ năng kết nối và chuyển giao công nghệ của các tổ chức nghiên cứu công lập và các cơ quan nhà nước liên quan.

Aus4Innovation mở khóa đào tạo về thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA).

Tham gia chương trình này có Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN (NATEC), Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (VAST), trường ĐH Cần Thơ (CTU) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA).

Chương trình này là một khóa huấn luyện chuyên sâu diễn ra trong vòng 18 tháng dưới sự điều hành của các chuyên gia người Úc và ưu tiên cho các lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm… Dự kiến, kết thúc khóa học, mỗi đơn vị sẽ phải có ít nhất hai đề xuất dự án về thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Các chuyên gia người Úc sẽ đánh giá các đề xuất này dựa trên một số tiêu chí: Tính mới, tính hiệu quả; Tính khả thi về thương mại, khả năng sinh lợi nhuận của mô hình kinh doanh; Ưu tiên đối tượng hưởng lợi của dự án là nữ, mang lại lợi ích cho người nghèo và có tác động tích cực tới môi trường. Một đại diện lãnh đạo của các trường, cục và viện nghiên cứu và một học viên tham gia sẽ được lựa chọn để tham gia một khóa học trải nghiệm thực tế tại Úc một tuần.

Aus4Innovation là một trong sáu sáng kiến mà chính phủ Úc tài trợ cho Việt Nam trị giá 10 triệu đô la Úc, thông qua đối tác là Bộ KH&CN.

Hảo Linh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)