Hoàn thiện và đổi mới công nghệ để nâng cao sản lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất ống thủy tinh y tế

Hiện tại, nhu cầu trong nước chủ yếu sử dụng ống ampoules dạng C (đáy bằng miệng loe), ống ampoules double tip (2 đầu nhọn) nên các nhà sản xuất ống ampoules trong nước sử dụng thiết bị kéo định hình ống của châu Âu, các thiết bị ở công đoạn sau (lựa ống, in nhãn và sấy ống) có thể sử dụng thiết bị và công nghệ xuất xứ châu Âu, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ… tùy theo khả năng và nguồn lực của mỗi đơn vị.

Về nhu cầu, qua thu thập thông tin từ các cơ quan quản lý có liên quan như Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Sở Y tế, v.v… và khảo sát từ các Công ty dược trên cả nước có nhu cầu sử dụng ống thủy tinh y tế để sản xuất các loại thuốc tiêm và thuốc uống, cho thấy nhu cầu cung ứng các loại ống và lọ thủy tinh đựng thuốc, ống nghiệm thủy tinh hiện đang còn rất lớn.

Qua sự khảo sát sơ bộ và quá trình tìm kiếm khách hàng của Công ty cổ phần Thiên Phúc, hiện nay trên cả nước có khoảng 180 Công ty sản xuất dược phẩm, trong đó số công ty có sản xuất thuốc tiêm và thuốc uống có sử dụng bao bì thủy tinh y tế chiếm khoảng 20%. Nhu cầu bao bì thủy tinh y tế tại các Công ty này trên 1.000 triệu sản phẩm/năm (chưa tính đến nhu cầu của các Nhà máy sản xuất thuốc thú y). Trong đó sản xuất trong nước chỉ mới đáp ứng khoảng 60%, còn lại là nhập khẩu. Một số Công ty dược có liên doanh với nước ngoài như Công ty cổ phần FKB (Bình Định), Công ty Pymerpharco (Phú Yên), Sanofi (Tp. HCM)… ngoài nhu cầu sử dụng ống thủy tinh y tế tại các Nhà máy sản xuất tại Việt Nam, còn có nhu cầu mua để cung ứng cho các Nhà máy thuộc tập đoàn của họ đặt tại các quốc gia trong khu vực.

Công ty CP Thiên Phúc hiện chuyên sản xuất sản phẩm ống thủy tinh y tế (ống ampoules), cung cấp sản phẩm cho các Công ty sản xuất thuốc tiêm trong nước. Hiện tại, hệ thống thiết bị sản xuất của Công ty chưa có sự đồng bộ cao, một số công đoạn còn thiếu công suất, năng suất thấp và lạc hậu về công nghệ, tiêu tốn nhiều nguyên nhiên vật liệu… Dây chuyền thiết bị sản xuất có công suất 12 90 triệu sản phẩm/năm, chỉ mới đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu thị trường (chiếm khoảng 9%). Về chủng loại sản phẩm, chỉ cung ứng được các loại sản phẩm có giá trị trung bình. Chưa sản xuất được các sản phẩm có giá trị cao, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu (sử dụng tubes tiêu chuẩn châu Âu, cho các loại thuốc tiêm cao cấp…). Đứng trước những thách thức, đồng thời cũng là cơ hội chiếm lĩnh thị trường ống thủy tinh y tế trong nước và tiến tới xuất khẩu, xuất phát từ thực tiễn đó Công ty cổ phần Thiên Phúc là đơn vị chủ trì dự án cùng phối hợp với Chủ nhiệm dự án ThS. Nguyễn Thanh Duy thực hiện nhiệm vụ này để xây dựng dự án đổi mới công nghệ này nhằm giải quyết việc nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị của ống thủy tinh y tế, tạo công ăn việc làm bền vững cho người lao động.

Dự án đã được triển khai đầy đủ các nội dung theo Thuyết minh của nhiệm vụ và đã hoàn thành các sản phẩm của dự án theo Hợp đồng đã ký. Các sản phẩm KH&CN của dự án đạt các mục tiêu về số lượng, và các yêu cầu kỹ thuật chính đã đề ra.

Sản phẩm dạng I của dự án là Hệ thống thiết bị sản xuất ống thủy tinh y tế được nghiên cứu hoàn thiện và đổi mới, đạt được các yêu cầu về công suất, tính năng kỹ thuật chính và đã đưa vào vận hành sản xuất ổn định. Đã tiến hành SXTN 30 triệu sản phẩm trên dây chuyền thiết bị mới và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Kết quả đánh giá công suất của hệ thống có khả năng đạt 137 triệu sản phẩm/năm (vượt so mục tiêu 120 triệu SP/năm); Đánh giá tỷ lệ phế phẩm bình quân giảm 10,4% (đạt mục tiêu giảm 10%); Đánh giá tiêu thụ điện giảm 10% so với trước đổi mới (đạt mục tiêu 10-15%).

Sản phẩm dạng I của dự án là 30 triệu ống thủy tinh y tế được SXTN trên dây chuyền thiết bị mới đã được kiểm nghiệm đạt các chỉ tiêu chất lượng (hóa lý, hình dáng và kích thước, độ bền cơ học, nhãn in) tại Công ty Thiên Phúc, và tại các Nhà máy SX dược. 100% các lô sản phẩm đạt yêu cầu theo Dược điển Việt Nam IV, theo tiêu chuẩn của Công ty Thiên Phúc và của các khách hàng Công ty Dược, và đã sản xuất đóng thuốc đạt yêu cầu.

Sản phẩm dạng II là các Quy trình công nghệ sản xuất, bao gồm Quy trình sản xuất ống ĐBML, Quy trình sản xuất ống 2 ĐN, Quy trình kiểm nghiệm ống thủy tinh y tế, đã được hoàn thiện phù hợp với hệ thống thiết bị được đổi mới. Các quy trình đã được nghiệm thu, ban hành và đưa vào áp dụng đồng bộ với Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15378 đã được Tổ chức Bureau Veritas đánh giá và chứng nhận.

Dự án cũng đã hoàn thành sản phẩm dạng III là thực hiện đào tạo 15 nhân viên quản lý hệ thống, 60 nhân viên vận hành các thiết bị sản xuất, 02 nhân viên kiểm nghiệm, và 04 nhân viên bảo trì thiết bị.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16888/2019) tại Cục Thông tin KHCNQG.

Đ.T.V (NASATI)