Một số kết quả của dự án Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi liên kết

Xuất phát từ chủ trương của tỉnh Bắc Giang là ứng dụng tiến bộ KH&CN vào xây dựng nông thôn mới, coi đây là nội dung trọng tâm, hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao bền vững, Công ty TNHH Sinh vật cảnh Hoàng Linh đã đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện Dự án nông thôn miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi liên kết tại tỉnh Bắc Giang” do kỹ sư Ong Khắc Nở làm Chủ nhiệm.

Vườn dưa lê Hàn Quốc theo tiêu chuẩn VietGA

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi liên kết tại tỉnh Bắc Giang” được thực hiện với mục tiêu nhằm ứng dụng thành công các tiến bộ KH&CN vào sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trong xây dựng mô hình sản xuất trong nhà lưới và ngoài đồng ruộng theo chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; tạo lập thị trường rau an toàn nhằm phát triển ngành rau màu, nâng cao thu nhập cho người dân vùng dự án.

Dự án đã tập trung lựa chọn một số công nghệ có thể áp dụng để sản xuất rau quy mô tập trung có hiệu quả cao gồm các công nghệ tiên tiến về giống, kỹ thuật canh tác, sơ chế bảo quản sau thu hoạch giảm tổn thất sau thu hoạch trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Theo đó, công nghệ được áp dụng trong dự án gồm công nghệ sản xuất cây con trong nhà lưới, công nghệ sản xuất rau an toàn theo VietGAP, công nghệ sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, sử dụng công nghệ tưới phun tự động của Israel, công nghệ sơ chế, chế biến sau thu hoạch.

Trong quá trình thực hiện dự án, giống được tuyển chọn kỹ lưỡng, quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, trên bao bì sản phẩm có dán tem nhãn, liên kết chặt chẽ khâu sản xuất, tiêu thụ… Đây là những giải pháp chính được Công ty triển khai. Ngoài nguồn giống có chất lượng, quy trình sản xuất rau ở đây phải tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGAP như: Sử dụng phân vi sinh, các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép đối với rau quả. Nguồn nước tưới không bị ô nhiễm. Mỗi lần bón phân, phun thuốc phải ghi chép đầy đủ thời gian, có bảng, biểu cắm trên ruộng để nhận biết. Thời gian cách ly đủ 15-20 ngày trước khi thu hoạch, tùy từng loại rau…

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, Công ty đang xây dựng 5.000m2 nhà màng; lắp đặt thí điểm 1 ha hệ thống tưới văng; xây dựng khu sơ chế nông sản với các hạng mục kho lạnh, kho sơ chế, gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp... Bên cạnh đó, đơn vị thiết kế nhãn, mác in trên bao bì, gắn tem truy xuất nguồn gốc khi đưa ra thị trường. Hiện nay, việc tiêu thụ rau khá thuận lợi với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ở Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội… Sản phẩm rau của công ty được ký kết hợp đồng bao tiêu với nhiều đơn vị, tiến tới các sản phẩm sẽ được đưa vào chuỗi các cửa hàng, siêu thị trên cả nước.

Ngoài ra, dự án thực hiện thành công góp phần thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún kém hiệu quả cùa người dân, hình thành vùng sản xuất rau an toàn quy mô tập trung thuận lợi cho việc ứng dụng tiên tiến, sử dụng hệ thống máy móc, dần hình thành thói quen canh tác quy mô hàng hóa, tự động hoặc bán tự động giảm phần lớn chi phí công lao động, năng suất và hiệu quả nâng cao.

Việc triển khai dự án thành công cho thấy chương trình nông thôn miền núi đã mang lại kết quả rất lớn. Những hiệu quả tích cực từ dự án, thể hiện được vai trò của KH&CN trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

NASATI