Nghiên cứu chế tạo vi cảm biến miễn dịch từ tích hợp buồng vi phản ứng

Từ năm 2014 đến năm 2017, nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Vật liệu do TS. Nguyễn Thanh Bình làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vi cảm biến miễn dịch từ tích hợp buồng vi phản ứng. Ứng dụng xác định nhanh một số kháng nguyên ung thư trong y sinh”.

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo cảm biến miễn dịch từ trên cơ sở tích hợp buồng vi phản ứng dùng để định lượng nhanh, độ chính xác cao các kháng nguyên đặc hiệu phục vụ chẩn đoán nhanh, độ đặc hiệu cao đối với một số bệnh ung thư như(tiền liệt tuyến, ung thư cổ tử cung…).

Một số kết quả nổi bật của đề tài:

* Đã chế tạo thành công hệ cảm biến miễn dịch từ dựa trên các hạt nano từ bọc polymer và được chức năng hóa:

- Tổng hợp hạt nano sắt từ Fe3O4 có kích thước khoảng 10 nm với độ đồng đều cao trên buồng vi phản ứng chứa các vi kênh dẫn chất lỏng.

- Tổng hợp các hạt sắt từ đã bọc polymer và chức năng hóa: Tổng hợp nano sắt từ CoFe2O4 bọc polymer PEG nhằm gia tăng khả năng phân tán của các hạt nano từ trong dung dịch; Tổng hợp các hạt sắt từ Fe3O4 được bọc và chức năng hóa sử dụng polyanilin (PANi), CNT và graphen.

* Đã chế tạo thành công buồng vi phản ứng có chứa các vi kênh dẫn chất lỏng trên nền polymer PMMA:

- Mô hình thiết kế buồng vi phản ứng có chứa các vi kênh dẫn chất lỏng được thiết kết và mô phỏng các thông số động học của dòng chất lỏng trong micromixer với độ sâu kênh 100, 200, 300 µm.

- Buồng vi phản ứng thực tế có chứa các vi kênh dẫn chất lỏng được chế tạo hoàn chỉnh trên nền polymer PMMA.

*  Đã tiến hành chế tạo thử nghiệm đầu dò sinh học đặc hiệu cho chuẩn đoán ung thư:

- Đã chế tạo đầu dò đặc hiệu cho chuẩn đoán ung thư bằng cách sử dụng điện cực carbon được chức hóa với Fe3O4, các hạt nano vàng và polyaniline (PANI), phủ lên bề mặt điện cực bằng điện phân.

- Đã chế tạo cảm biến điện hóa đo hàm lượng Lactose trên cơ sở điện cực Pt/graphene/poly Diaminonaphthalene (PDAN).

- Đã chế tạo cảm biến miễn dịch điện hóa dựa trên Fe3O4/Polyaniline (PANI)/Nano vàng (AuNP) điện cực in carbon dùng trong phát hiện kháng nguyên đánh dấu Carominoembryonic Antigen (CEA).

- Đã chế tạo cảm biến điện hóa phát hiện thuốc trừ sâu họ Carbamate và các hợp chất độc cùng loại trên cơ sở điện cực cố định enzyme acetylcholinesterase (AChE).

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15224) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)