Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm clorophyl (INS 140), clorophyl phức đồng (INS 141) và propylene glycol alginate (INS 405) từ nguyên liệu thiên nhiên

Chất lượng của thực phẩm không chỉ bao gồm giá trị về mặt dinh dưỡng mà còn cả giá trị về mặt cảm quan cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, màu sắc là chỉ tiêu bắt buộc và rất quan trọng khi đánh giá chất lượng của bất kỳ thực phẩm nào. Ngày nay, việc vô tình hay cố ý bổ sung vào thực phẩm những chất màu không được phép hoặc sử dụng vượt quá liều lượng qui định đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây hoang mang tâm lý người tiêu dùng. Tuy nhiên trên thực tế, tình trạng phụ gia thực phẩm được sử dụng tràn lan khiến không ít người lo ngại nếu lạm dụng nó có thể gây hại cho người dùng. Vì vậy, kiểm nghiệm thực phẩm là khâu vô cùng quan trọng, bắt buộc phải thực hiện trong quá trình sản xuất cũng như trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu tại Viện Hóa học do TS. Đỗ Trung Sỹ dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm clorophyl (INS 140), clorophyl phức đồng (INS 141) và propylene glycol alginate (INS 405) từ nguyên liệu thiên nhiên” trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2019.

Mục đích của đề tài là đánh giá hàm lượng, lựa chọn được nguyên liệu; nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm Chlorophyll (INS 140), Đồng chlorophyll (INS 141) và propylene glycol alginate (INS 405) từ nguyên liệu thiên nhiên.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo mục tiêu được đặt ra gồm: Xây dựng được 3 quy trình công nghệ sản xuất, bao gồm:

- Quy trình I: “Quy trình công nghệ sản xuất chlorophyll (INS 140) từ thực vật đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm”

Từ sơ đồ quy trình được nghiên cứu và phương trình tối ưu được áp dụng vào tổng thử nghiệm ở quy mô 100 kg nguyên liệu/ mẻ thu được 0,335 kg Mg-Chlorophill với hiệu suất thu hồi > 60%.

- Quy trình II: “Quy trình công nghệ sản xuất đồng chlorophyll (INS 141) từ thực vật đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm”: Đã xây dựng và hoàn thiện được quy trình công nghệ tổng hợp và tinh chế đồng chlorophyll từ nguyên liệu chlorophyll (INS 140) theo 4 công đoạn.

Từ sơ đồ quy trình được nghiên cứu và xây dừng và nguyên liệu đầu vào từ 0,335 kg Mg- chlorophyll thử nghiệm/ mẻ thu được 0,438kg Na-Cu-chlorophyll với hiệu suất thu hồi > 65%.

- Quy trình 3: “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm propylene glycol alginate (INS 405): Đã nghiên cứu quy trình công nghệ chuyển hóa alginic thành propylene glycol alginate đi từ propandiol sử dụng xúc tác axit rắn; đã tối ưu hóa được quy trình thực nghiêm với phương trình tối ưu là 04 yếu tố thay đổi.

Từ sơ đồ quy trình được nghiên cứu và phương trình tối ưu được áp dụng vào tổng thử nghiệm với nguyên liệu là 9kg Axit alginic và Lượng propane-1,2-diol (6,75 kg), thu được 6,25kg sản phẩm Propylene glycol alginate với hiệu suất 80%.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16728/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)