Nghiên cứu, rà soát và sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về Pin Lithium cho thiết bị cầm tay

Việc cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống và tái tạo các nguồn năng lượng đã và đang là những vấn đề được quan tâm đặc biệt cho cuộc sống hiện tại và trong tuơng lai của con người. Các yêu cầu đặt ra hiện nay là cần phải tạo ra các nguồn năng lượng sạch, không gây ra tác hại với môi trường. Có nhiều biện pháp được đưa ra để đáp ứng những yêu cầu đó như sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và một trong các biện pháp đó là tích trữ năng lượng dưới dạng điện năng, có thể tích trữ điện năng nhờ các loại pin hoặc ắc-quy.

Pin là một thành phần không thể thiếu trong các thiết bị viễn thông không dây, đặc biệt là các máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động. Cùng cùng với phát triển mạnh mẽ của các dòng điện thoại thông minh có màn hình lớn thì yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đối với pin ngày càng cao để đảm bảo đủ nguồn năng lượng, kéo dài tuổi thọ và đặc biệt phải đảm bảo an toàn đối với người sử dụng.

Hiện nay trên thế giới các tổ chức tiêu chuẩn hóa như IEC, IEEE, Tổ chức tiêu chuẩn hóa Trung Quốc cũng đã ban hành các tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật cho một số chủng loại pin. Ở Việt Nam đã ban hành QCVN 12-2010; QCVN 15-2010 quy định các yêu cầu kỹ thuật cho dòng thiết bị đầu cuối thông tin di động công nghệ GSM và WCDMA, tuy nhiên các yêu cầu đối với pin điện thoại chưa được xây dựng.

Việc nghiên cứu và đề xuất các tiêu chuẩn, quy chuẩn về pin dùng cho các thiết bị cầm tay, đặc biệt là chủng loại pin Lithium trên các khía cạnh: đặc tính điện, đặc tính an toàn khi chịu tác động bên ngoài và đặc tính an toàn khi bị sử dụng sai dự kiến đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý đối với pin sử dụng cho các thiết bị cầm tay tại Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu do Cơ quan chủ trì Viện Khoa học kỹ thuật cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài KS. Thân Phụng Cường thực hiện nghiên cứu nhằm rà soát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin Lithium cho các thiết bị cầm tay nhằm phục vụ công tác quản lý chủng loại pin này là đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau:

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất, sử dụng pin Lithium cho thiết bị cầm tay tại Việt Nam.

- Nghiên cứu tình hình tiêu chuẩn hóa pin Lithium của các tổ chức lớn có uy tín trên thế giới cho thiết bị cầm tay.

- Nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu pin Lithium tại Việt Nam.

- Nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp các chỉ tiêu đo của QCVN 101:2016/ BTTTT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin Lithium cho thiết bị cầm tay-Yêu cầu kỹ thuật) trên thực tế tại Việt Nam

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung QCVN 101:2016/BTTTT

- Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về pin Lithium cho thiết bị cầm tay phục vụ cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15804/2019) tại Cục Thông tin KHCNQG.

Đ.T.V (NASATI)