Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Công thương, đã đề cập đến “ưu tiên phát triển lĩnh vực linh kiện, phụ tùng phục vụ nhu cầu nội địa hóa, đặc biệt là ngành công nghiệp cơ khí, ô tô”. Hiện nay, sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và công nghiệp phụ trợ đang gặp nhiều khó khăn và thách thức, trong đó, có sự phụ thuộc khá nhiều vào công nghiệp khuôn mẫu.

Vì thế, nhóm nghiên cứu tại Công ty TNHH MTV Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai do ThS. Đỗ Minh Tâm dẫn đầu, đã lựa chọn thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải” trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2019.

Nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu sau: chủ động chế tạo được khuôn chuyên dụng dùng trong công nghiệp ô tô; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giảm tỷ lệ nhập khẩu và giá thành sản phẩm; mở rộng tiêu thụ thị trường trong nước, thức đẩy nền công nghiệp hỗ trợ ô tô phát triển; và nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo khuôn mẫu.

Một số kết quả nổi bật của đề tài nghiên cứu:

- Chế tạo được 3 bộ khuôn: khuôn liên hợp, khuôn dập vuốt và khuôn ép phun.

- Chế tạo được các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và lắp lẫn với các sản phẩm nhập khẩu.

- Lập bộ hồ sơ nghiên cứu tổng quát về công nghệ dập liên hợp, công nghệ dập vuốt và công nghệ ép phun.

- Lập 03 bộ hồ sơ tính toán thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo 03 bộ khuôn.

- Đưa ra phương pháp tính toán thiết kế khuôn bằng các phần mềm NX Mach 3 Mold Design, NX Mach 3 Die Design, NX Mach 3 Progressive Die Design.

- Đưa ra phương pháp tính toán lập trình gia công khuôn bằng các phần mềm Work NC 3 Axic cam.

- Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo 3 loại khuôn liên hợp, khuôn dập vuốt, khuôn ép phun cho xe tải và chế tạo sản phẩm mẫu từ khuôn.

- Đo kiểm sản phẩm hoàn thiện, so sánh với sản phẩm chính hãng và kiểm tra tính lắp lẫn trên xe thực tế.

Đề tài không chỉ mang lại lợi ích cho công ty Thaco mà còn cả ngành công nghiệp ô tô nói chung. Kết quả của đề tài giúp nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo khuôn mẫu dùng trong ngành công nghiệp ô tô, từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của xe tải.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16696/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)