Nghiên cứu ứng dụng Polyme cốt sợi thủy tinh trong sản xuất cấu kiện bê tông

Nghiên cứu ứng dụng thanh Polyme cốt sợi thủy tinh trong việc sản xuất cấu kiện bê tông phục vụ công trình kè bờ sông và hồ tại Hải Phòng là đề tài do TS. Trần Long Giang - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học công nghệ Hàng Hải (Trường Đại học Hàng hải) làm chủ nhiệm, được Hội đồng Khoa học công nghệ thành phố đánh giá, nghiệm thu mới đây.

Mục tiêu của đề tài là kết hợp sử dụng thanh Polyme cốt sợi thủy tinh (FRP) để thay thế cho cốt thép trong khấu kiện bê tông (cọc, dầm và bản) kết hợp với kết cấu dạng khung cứng, nhằm tận dụng cường độ chịu kéo cao, trong lượng nhẹ, chống ăn mòn và không bị han gỉ của thanh FRP.

Đề tài trên nghiên cứu tổng quan về kết cấu công trình kè bờ sông và hồ. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất cấu kiện bản bê tông cốt thanh FRP, quy trình công nghệ sản xuất cấu kiện dầm bê tông cốt thanh FRP, quy trình công nghệ sản xuất cấu kiện cọc bê tông cốt thanh FRP. Nghiên cứu đề xuất dạng liên kết tối ưu các cấu kiện bê tông cốt thanh FRP lắp ghép trong kết cấu kè bờ sông và hồ. Nghiên cứu thiết kế mẫu tối ưu sử dụng kết cấu khung bê tông cốt thanh FRP lắp ghép kết cấu kè bờ sông và hồ.

Đề tài đã đề cập đến việc nghiên cứu quy trình, thực nghiệm sản xuất cấu kiện bản bê tông cốt thanh FRP gồm 3 kích thước: (0,6x1,0)m dày 6cm, (0,6x1,5)m dày 6cm, (0,6x2,0)m dày 6cm; Cấu kiện dầm bê tông cốt thanh FRP gồm 3 kích thước (0,2x0,3)m dài 1,5m, (0,2x0,3)m dài 2,0m, (0,2x0,3)m dài 2,5m; Cấu kiện cọc bê tông cốt thanh FRP với 3 kích thước (0,15x0,15)m dài 2m, (0,15x0,15)m dài 2,5m, (0,15x0,15)m dài 3m.

So sánh và đánh giá hiệu quả kinh tế cho 10m công trình cho thấy kết cấu mới sử dụng cốt thanh FRP giảm mức đầu tư trên 15% so với các phương án kết cấu truyền thống. Tại Hội đồng đánh giá nghiệm thu, đề tài nhận được nhiều đóng góp về mặt chuyên môn của các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, như: Bổ sung tiêu chuẩn và điều kiện thí nghiệm; làm rõ căn cứ khoa học để kết luận phương pháp mà đề tài tính toán và đề xuất trong kết cấu kè bờ; bổ sung đánh giá khả năng chịu lực ăn mòn của các khấu kiện.

NASATI