Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ hàn hợp kim nhôm ứng dụng trong chế tạo tàu cảnh sát biển

Hàn hợp kim màu nói chung và hợp kim nhôm nói riêng bằng các công nghệ hàn TIG, MIG ở nước ta hiện nay vẫn còn khá mới và hạn chế về nhiều phương tiện. Để góp phần nâng cao kiến thức lý thuyết, năng lực chuyên môn cho đội ngũ những người trực tiếp ứng dụng công nghệ hàn trong lĩnh vực hàn hợp kim nhôm và chế tạo tàu vỏ hợp kim nhôm, nhóm nghiên cứu tại Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Thúc Hà làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ hàn hợp kim nhôm ứng dụng trong chế tạo tàu cảnh sát biển”.

Sau 2 năm từ 2016 đến 2017, đề tài đã thu được các kết quả sau:

- Đã xây dựng các quy trình hàn trên cơ sở nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, có tham khảo kinh nghiệm của nhiều nước công nghiệp đóng tàu vỏ hợp kim nhôm trên thế giới và khu vực…Các quy trình hàn này đạt chất lượng và có tính khả thi cao khi ứng dụng trong thực tiễn.

- Đã nghiên cứu xây dựng 8 chuyên đề về các vấn đề có liên quan đến nội dung đề tài:

+ Nghiên cứu về các loại vật liệu sử dụng để chế tạo tàu vỏ hợp kim nhôm

+ Nghiên cứu về các công nghệ hàn sử dụng để chế tạo tàu vỏ hợp kim nhôm

+ Nghiên cứu các quy trình công nghệ lắp ráp và hàn tàu vỏ hợp kim nhôm

+Nghiên cứu các công nghệ gia công chi tiết, kết cấu bằng hợp kim nhôm

+ Đánh giá ảnh hưởng, các biến dạng, khuyết tật khi hàn tàu vỏ hợp kim nhôm

+ Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kiểm tra chất lượng áp dụng cho đóng mới sửa chữa tàu thủy và tàu vỏ hợp kim nhôm.

- Nghiên cứu xây dựng 12 quy trình công nghệ hàn sơ bộ

- Thử nghiệm các mẫu hàn và hoàn thiện bộ Quy trình công nghệ hàn (WPS)

- Đánh giá kết quả của tổ chức kiểm tra chất lượng về 12 truy trình công nghệ hàn đã xây dựng trên cơ sở báo cáo kết quả thử nghiệm quy trình hàn.

Việc triển khai đề tài đã góp phần nâng cao trình độ cao của cán bộ và công nhân hoạt động trong lĩnh vực hàn hợp kim nhôm. Kết quả đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác đào tạo, thiết kế, chế tạo tàu vỏ hợp kim nhôm ở nước ta, góp phần phát triển ngành công nghiệp đóng tàu vỏ hợp kim nhôm đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền an ninh đất nước.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15197) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)