Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng Sơn Lâm 1 theo chuỗi giá trị liên kết tại tỉnh Thái Bình

Thái Bình trở thành một trọng điểm lúa nước nằm trong vựa lúa của đồng bằng Sông Hồng và cả nước. Hiện nay, tỉnh Thái Bình đã có bộ giống lúa thuần chất lượng như Bắc thơm 7, BC15, T10, Đài Thơm 8… Tuy nhiên, một số giống lúa thường bị nhiễm bệnh đạo ôn trong vụ Xuân hoặc nhiễm bạc lá vụ mùa. Xuất phát từ thực trạng và yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, nhằm đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ hóp phần phát triển sản phẩm lúa gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị hàng hóa ở tỉnh Thái Bình, có sự tham gia, liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, trong đó doanh nghiệp là nòng cốt, Công ty TNHH Giống cây trồng Tiền Hải đã phối hợp với Viện Nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật châu Á Thái Bình Dương thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng Sơn Lâm 1 theo chuỗi giá trị liên kết tại tỉnh Thái Bình”. Đề tài do KS. Đoàn Thị Thanh Huyền làm chủ nhiệm và được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019.

Đề tài nhằm xây dựng được mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất theo chuỗi khép kín từ sản xuất hạt giống lúa nguyên chủng, xác nhận và lúa thương phẩm góp phần tăng thu nhập cho người trồng lúa ở Thái Bình.

Một số kết quả nổi bật của đề tài nghiên cứu:

- Đã xây dựng được mô hình sản xuất giống lúa nguyên chủng Sơn Lâm 1 với quy mô 5 ha, cho năng suất hạt giống đạt trung bình 45 tạ/ha, vượt 12,5% so với giống đối chứng Bắc thơm 7, chất lượng hạt giống lúa đạt tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN 01- 54:2011/BNNPTNT) do Công ty Cổ phần giống cây trồng Hải Dương kiểm định và cấp chứng nhận.

- Đã xây dựng được mô hình sản xuất hạt giống lúa xác nhận Sơn Lâm 1 với quy mô 100 ha năng suất đạt 45,0 tạ/ha, so với giống BT7 (ĐC) năng suất vượt 11,7%, chất lượng hạt giống đạt tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN 01-54:2011/BNNPTNT) đã được Công ty Cổ phần giống cây trồng Hải Dương kiểm định và cấp chứng nhận.

- Đã xây dựng được mô hình 200 ha lúa thương phẩm Sơn Lâm 1, sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất bình quân 55,5 - 60,0 tạ/ ha, sản lượng đạt 1.155 tấn lúa. Mô hình tăng hiệu quả kinh tế thu nhập cho người trồng lúa 19,5 % so với trồng lúa Bắc Thơm 7 tại tỉnh Thái Bình.

- Đã thu hoạch và chế biến được 100 tấn gạo Sơn Lâm 1, cung cấp ra thị trường, bước đầu cho thấy chất lượng gạo ngon, được thị trường chấp nhận.

Dự án nghiên cứu đã góp phần thực hiện tốt đề án phát triển các sản phẩm quốc gia của Thủ tướng Chính Phủ ban hành theo Quyết định số 439/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 4 năm 2012 v/v phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16833/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)