Ấn Độ: 12 tỷ USD cho các sáng kiến giảm ô nhiễm

Bộ Năng lượng Ấn Độ vừa đưa sáng kiến trị giá 885 tỷ rupee (12,4 tỷ USD) để khuyến khích các nhà máy điện lắp đặt những thiết bị để giảm khí thải và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xe ô tô điện.
 
Kết quả hình ảnh cho India: $ 12 billion for pollution reduction initiatives
 
Kế hoạch từ nay đến năm 2025, phần lớn số tiền này đầu tư này, 835 tỷ rupee, sẽ nhằm cắt giảm khí lưu huỳnh thải ra từ các nhà máy điện, và phần còn lại dành cho phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xe điện tại 70 thành phố.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất điện nước này đang phải chật vật tuân thủ những quy định nghiêm ngặt năm 2015 của Bộ Môi trường nhằm cắt giảm khí thải gây ra các bệnh về phổi, mưa acid và khói bụi. Các công ty nhiệt điện chiếm 80% tổng lượng khí thải công nghiệp bao gồm chất dạng hạt, lưu huỳnh và ôxit nitơ (nitrous oxide) ở Ấn Độ. Trong khi đó, các sáng kiến về xe điện là một phần các nỗ lực của Ấn Độ nhằm khuyến khích việc tiêu thụ dòng xe này.

Theo Bộ Năng lượng nước này, ngành công nghiệp ô tô xe điện cần sự hỗ trợ của chính phủ và nhu cầu mua xe điện sẽ là động lực để thúc đẩy hoạt động sản xuất chứ không phải trợ cấp. Chương trình ô tô điện sẽ nhắm tới những trung tâm lớn nơi ô nhiễm ở mức cao nhất chẳng hạn như Delhi. Ấn Độ hiện có 28,6 triệu chiếc xe hơi và việc chuyển đổi toàn bộ sang xe điện cũng sẽ tạo ra thách thức về việc mở rộng hạ tầng.

P.A.T (NASATI), nguồn: https://www.weforum.org