Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển vật liệu mới để lọc nước

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại vật liệu mới có thể sử dụng ánh sáng để lọc nước hiệu quả và an toàn. Phương pháp quang xúc tác cung cấp lọc nước an toàn với môi trường, nhưng các chất xúc tác cần thiết trong quá trình này thường dựa trên kim loại, có thể gây ô nhiễm thứ cấp.
 
https://www.inform.kz/fotoarticles/20190304201106.jpg
 
Các nhà khoa học thuộc Viện Kỹ thuật chế biến thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Đại học Dương Châu đã phát triển được một chất xúc tác không chứa kim loại hiệu quả để lọc nước xúc tác quang.

Họ sử dụng các lớp nano carbon nitride graphit, một vật liệu hai chiều siêu mỏng với các đặc tính điện tử phù hợp để hấp thụ ánh sáng và tạo ra phản ứng oxy . Cấu trúc của nó đã giúp tạo thuận lợi cho phản ứng bằng cách tạo ra nhiều hydrogen peroxide, giúp tiêu diệt vi khuẩn một cách hiệu quả.

Kết quả cho thấy với chất xúc tác này, nguồn nước giàu mầm bệnh có thể được làm sạch nhanh chóng trong 30 phút với hiệu quả khử trùng hơn 99% khi chiếu xạ ánh sáng nhìn thấy được. Nó cũng có thể tránh ô nhiễm thứ cấp hoặc dư lượng ion kim loại nặng.

Nhóm nghiên cứu dự định cải tiến vật liệu trước khi sẵn sàng để sử dụng thương mại. Họ có kế hoạch mở rộng khả năng hấp thụ các photon của vật liệu, phát triển các sợi kháng khuẩn và cải tiến quy trình.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua