Chế phẩm sinh học phân hủy màng polymer, plastic

Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam vừa được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp 3 bằng độc quyền sáng chế về các chế phẩm sinh học phân hủy màng polymer, plastic (chất dẻo) có nguồn gốc khác nhau.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Thị Cẩm Hà, hướng dẫn các nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm

Kết quả này là sự phối hợp nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ 3 đơn vị trực thuộc Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, gồm Viện công nghệ sinh học, Viện kỹ thuật nhiệt đới và Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, cùng thực hiện đề tài: “Đánh giá khả năng phân hủy của các polymer phân hủy sinh học hiện có ở Việt Nam trong các điều kiện môi trường xử lý khác nhau”, do PGS.TS. Đặng Thị Cẩm Hà, Viện công nghệ sinh học làm chủ nhiệm.

Nhờ vào việc sử dụng đa dạng các phương pháp kỹ thuật hiện đại, các nhà khoa học đã xác định khả năng phân hủy sinh học polymer, chất dẻo bằng enzym ngoại bào laccase; khả năng phân hủy sinh học polymer, chất dẻo bằng vi sinh vật ưa nhiệt (vi khuẩn, xạ khuẩn); đánh giá khả năng phân hủy sinh học của polymer, chất dẻo trong điều kiện tự nhiên để làm đối chứng; xác định khả năng phân hủy sinh học của polymer, chất dẻo sau khi có tác động của các tác nhân vật lý; đánh giá khả năng phân hủy sinh học của polymer, chất dẻo trong đống ủ compost; đánh giá khả năng phân hủy sinh học của polymer, chất dẻo trong điều kiện hiếu khí, kỵ khí hay kết hợp cả kỵ khí và hiếu khí.

Từ kết quả thực hiện đề tài, các nhà khoa học đưa ra các kiến nghị: cho phép tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm mới vật liệu di truyền từ Việt Nam (là vi sinh vật) và sử dụng các tác nhân mà đề tài đã chứng minh có khả năng cao để tạo công nghệ hướng tới xử lý rác thải polymer, chất dẻo có khả năng phân hủy sinh học; các chế phẩm mà đề tài đã tạo ra được mô tả trong 3 sáng chế đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền sáng chế, cho phép thử nghiệm xử lý rác thải polymer, chất dẻo ở quy mô lớn dần. Các đơn vị có thẩm quyền quản lý lĩnh vực rác thải, trong đó có rác thải sinh hoạt, cần chủ động đề nghị Nhà nước đầu tư phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn để đánh giá và cho phép các loại polymer, chất dẻo nào được sử dụng làm vật liệu phân hủy sinh học với các đặc tính rõ ràng, minh bạch để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp thực sự sản xuất vật liệu phân hủy sinh học cung cấp cho người tiêu dùng, góp phần giảm tác động xấu đến môi trường sống và phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam, trong đó có vấn đề ô nhiễm trên biển và đại dương hiện nay.

Theo KHPTO