Chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội hợp tác về khoa học và công nghệ với Canada

Ngày 25/10/2019, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế đã tổ chức hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội hợp tác về khoa học và công nghệ với Canada” với trọng tâm là tạo điều kiện cho các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và trao đổi thông tin về hợp tác KH&CN giữa Việt Nam và Canada.

Tham dự hội thảo có ông Bùi Quý Long - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế; Bà Lê Thị Khánh Vân - Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp; các chuyên gia, các nhà khoa học, các vị đại diện Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam,...

Hội nhập quốc tế về KH&CN đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong chính sách đối ngoại và chính sách phát triển KH&CN của mỗi nước và là một thành tố quan trọng trong hội nhập quốc tế, một phương thức quan hệ giữa các đối tác trên thế giới.

Những thành tựu to lớn của KH&CN đã thúc đẩy nhanh chóng tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế trên quy mô toàn cầu. Quá trình toàn cầu hoá đang chi phối mạnh mẽ và trở thành động lực thúc đẩy sự hội nhập của các nước vào nền kinh tế toàn cầu và khu vực, trong đó hợp tác quốc tế về KH&CN đang trở thành xu thế tất yếu. Hầu hết các quốc gia đều tăng cường hợp tác, hội nhập nhằm phát huy tiềm năng, nội lực, khai thác các lợi thế, thành tựu KH&CN tiên tiến của thế giới để phát triển.

Vấn đề hợp tác quốc tế về KH&CN ngày càng được quan tâm trên toàn thế giới bởi nó giúp cho nhiều nước có thể chia sẻ chi phí và rủi ro mà thách thức toàn cầu hóa mang lại. Nó có thể giúp các quốc gia chia sẻ chi phí máy móc thiết bị khoa học, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm cũng như thúc đẩy và tăng cường các kỹ năng trong thế kỷ 21, tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật tiên tiến của các quốc gia, giúp duy trì các mục tiêu và động lực nghiên cứu, thúc đẩy sự phát triển.

Việc nghiên cứu về vấn để hợp tác quốc tế về KH&CN, cụ thể là chính sách và kinh nghiệm của một số quốc gia là rất cần thiết và hữu ích đối với các quốc gia đang trên đà phát triển như Việt Nam trong tiến trình phát triển KH&CN nói chung và hội nhập quốc tế KH&CN nói riêng bởi đối với các nước đang phát triển, hội nhập quốc tế về KH&CN thúc đẩy các hoạt động KH&CN trong nước khai thác có hiệu quả thành tựu KH&CN của thế giới, thu hút nguồn lực và công nghệ nước ngoài để nâng cao và phát triển trình độ KH&CN trong nước, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hội nhập vào nền kinh tế tri thức của thế giới.

Tại Hội thảo này, các chuyên gia, đại biểu hiểu sâu rộng về thế mạnh KH&CN, kinh nghiệm hợp tác về KH&CN với Canada. Từ đó có được các cơ hội tìm kiếm, mở rộng hợp tác trực tiếp với Canada trong các lĩnh vực nông nghiệp, vật liệu mới, tài nguyên, môi trường và năng lượng xanh.

Các thành viên tham dự hội thảo rất tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá của mình trong quá trình công tác với Canada.

P.T.T (NASATI)