Chuyển đổi kỹ thuật số đang xóa nhòa ranh giới giữa đổi mới sản xuất và dịch vụ

Việc chuyển đổi kỹ thuật số của các sản phẩm mang đến cơ hội đặc biệt cho sự đổi mới trong dịch vụ, vì dữ liệu và phần mềm đang thay thế nhiều thành phần và sản phẩm vật lý. Các cơ hội phát sinh đặc biệt từ các khả năng kỹ thuật số cho: các dịch vụ hoàn toàn mới, chẳng hạn như dịch vụ bảo trì sớm (predictive maintenance) sử dụng IoT, dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu của Uber, và cung cấp dịch vụ kinh doanh dựa trên web; cho thuê (như một dịch vụ) hoặc chia sẻ thay vì bán (thiết bị); và việc tùy chỉnh các sản phẩm như một dịch vụ (nghĩa là sự thích ứng với từng nhu cầu cụ thể của khách hàng, được thực hiện bởi phần mềm và dữ liệu).

 

Dịch vụ hóa có tính chất đột phá đối với các hoạt động kinh doanh, đòi hỏi các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới và, hơn nữa, tổ chức các hoạt động kinh tế ra ngoài sản xuất. Chiến lược và hoạt động đổi mới của một số lượng lớn các công ty  sản  xuất  hiện  nay tuân theo 3S: cảm biến (Sensors), phần mềm (Software) và dịch vụ (Service). Ví dụ, Siemens, nhà sản xuất của một loạt các thiết bị công nghiệp và tiêu dùng, cài đặt cảm biến trên nhiều thiết bị được giám sát bởi phần mềm, cho phép các dịch vụ bảo trì hiệu quả hơn cho khách hàng.

Ngược lại, các công ty dịch vụ cũng đang tham gia sản xuất (ô tô tự hành, thiết bị gia dụng, điện thoại di động, chip máy tính, trung tâm dữ liệu,….), làm mờ thêm ranh giới giữa sản xuất và dịch vụ. Amazon là một minh họa cho bước đi này vào sản xuất. Công ty có các nhãn hiệu riêng của mình và sở hữu bằng sáng chế cho kho sản xuất quần áo theo yêu cầu cho phép công ty nhanh chóng sản xuất quần áo phù hợp ngay sau khi có đơn đặt hàng của khách hàng.

Những động lực này cũng ảnh hưởng đến cạnh tranh. Chẳng hạn, các bảo đảm ủy thác do Amazon cung cấp với tư cách là nhà cung cấp đa sản phẩm có thể dẫn đến sự xói mòn giá trị của các thương hiệu sản phẩm truyền thống mà trước đây là sự bảo đảm niềm tin. Ngược lại, kiến thức một lĩnh vực cụ thể củng cố đề xuất giá trị của các nhà sản xuất truyền thống trong việc cung cấp các dịch vụ nâng cao của riêng họ. Cung cấp các dịch vụ như vậy trên các lĩnh vực khác nhau sẽ khó khăn hơn đối với các nhà cung cấp đa sản phẩm vì có ít tính kinh tế hơn về phạm vi hoạt động.

NASATI (Theo Innovation policies in the digital age. OECD)