Đại học Thanh Hoa công bố trung tâm nghiên cứu về trí thông minh dữ liệu lớn

Đại học Thanh Hoa danh tiếng của Trung Quốc vừa thành lập Trung tâm nghiên cứu trí tuệ dữ liệu lớn của mình như là một phần của nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung tâm nghiên cứu, được điều phối bởi Viện Trí tuệ nhân tạo của trường đại học, sẽ tập trung vào việc cải thiện nghiên cứu lý thuyết và phương pháp tính toán dữ liệu lớn của AI. Thông qua các nghiên cứu liên ngành về khoa học dữ liệu, khoa học nhận thức và khoa học xã hội, Trung tâm nhằm mục đích phát triển một thế hệ mới máy tính thông minh dữ liệu lớn.

Zhang Bo, Giám đốc Viện Trí tuệ nhân tạo của Đại học Thanh Hoa, cho biết Trung tâm sẽ cải thiện nghiên cứu lý thuyết cơ bản về trí thông minh dữ liệu cũng như thúc đẩy hợp tác với các ngành công nghiệp và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

You Zheng, Phó chủ tịch của Đại học Thanh Hoa, cho biết, Trung tâm hy vọng sẽ tập hợp trí tuệ trong nghiên cứu AI và tạo ra những thành tựu lý thuyết có ảnh hưởng quốc tế, góp phần phát triển AI của Trung Quốc.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua