Đầu tư về công nghệ thông tin trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc dự kiến đạt 18,55 tỷ USD

Công ty Dữ liệu Quốc tế (IDC) vừa công bố một báo cáo cho thấy đầu tư về công nghệ thông tin (IT) trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc dự kiến đạt 18,55 tỷ USD vào năm 2023. Đầu tư về IT trong lĩnh vực chế tạo chủ yếu tập trung vào kỹ thuật hóa học, hàng tiêu dùng và ôtô - những lĩnh vực đứng đầu danh sách về đầu tư IT trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc trong năm 2018 và sẽ tiếp tục duy trì thứ hạng này cho đến năm 2023.

Đầu tư  IT ở đây là đầu tư vào các ứng dụng trong các lĩnh vực trên, với các phần mềm và dịch vụ liên quan tới những ứng dụng IT, dự kiến sẽ thu hút 6,62 tỷ USD vốn đầu tư vào năm 2023. Các lĩnh vực được ưu tiên này, bao gồm quản trị tài nguyên doanh nghiệp (ERP) chiếm 33,9%, quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) chiếm 13,8% và quản lý quan hệ khách hàng (CRM) chiếm 12,8%. Các uwgs dụng này sẽ trở thành những tâm điểm cho hoạt động đầu tư IT trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc.

Năm 2019, Trung Quốc xác định ưu tiên của ngành chế tạo là thúc đẩy phát triển chất lượng cao. Chế tạo thông minh, Internet công nghiệp và mạng di động thế hệ thứ 5 (5G) sẽ mang lại những cơ hội mới cho thị trường ứng dụng IT trong lĩnh vực chế tạo.

P.A.T (NASATI), nguồn Xinhuanet)