Hợp tác điều chế gel rửa tay khô từ kết quả nghiên cứu nano bạc

Ngày 20/5/2020, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) đã ký kết hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nhằm điều chế hỗn dịch nano bạc ứng dụng sản xuất gel rửa tay khô, dựa trên Bằng độc quyền giải pháp hữu ích đối với sáng chế “Chế phẩm rửa tay diệt khuẩn dạng gel và Quy trình chế tạo sản phẩm này” của Trung tâm Nghiên cứu triển khai SHTP.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp ký kết hợp tác điều chế hỗn dịch nano bạc ứng dụng sản xuất gel rửa tay khô.

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu triển khai SHTP ký hợp đồng cung cấp vật liệu nano bạc với Công ty cổ phần Pomax để phát triển sản phẩm dạng gel rửa tay khô DrOH, cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế.

Theo ông Ngô Võ Kế Thành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu triển khai SHTP, Trung tâm đã nghiên cứu, đăng ký thành công sở hữu trí tuệ và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm với quy mô lớn. Điểm thách thức đối với Trung tâm là phải xây dựng công nghệ điều chế hỗn dịch nano bạc với khối lượng lớn (hàng tấn), để đáp ứng nhu cầu thương mại hóa của doanh nghiệp. Hiện nhóm nghiên cứu đã xây dựng nhiều giải pháp sáng tạo để có thể đáp ứng được nhu cầu này.

Vật liệu nano bạc từ lâu được biết đến với tính chất diệt khuẩn hiệu quả, được nghiên cứu rộng rãi nhiều năm qua trên thế giới và trong nước. Nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm nano (Trung tâm Nghiên cứu triển khai SHTP) đã nghiên cứu quy trình chế tạo nano bạc và ứng dụng trong sản phẩm gel rửa tay.

Sản phẩm gel rửa tay khô từ chế hỗn dịch nano bạc được Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp hợp tác sản xuất.

Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, điểm khác biệt trong sản phẩm nano bạc được nhóm nghiên cứu thực hiện là chế tạo bằng phương pháp xanh, thân thiện với môi trường, không sử dụng hóa chất có thể gây dị ứng da; diệt khuẩn hiệu quả với nồng độ ức chế tối thiểu thấp; chế tạo ở nồng độ cao, từ 400 - 1.000 ppm (ppm = phần triệu).

Từ những ưu điểm đó, vật liệu nano bạc được ứng dụng trong gel rửa tay khô không cồn hoặc ít cồn, với nồng độ nano bạc trong sản phẩm thấp hơn 10 ppm nhưng có khả năng diệt 99% vi khuẩn. Những điểm mới này đã được công nhận qua Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, theo Quyết định 65989/QĐ-SHTT ngày 24/9/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 18 năm thành lập, Khu Công nghệ cao chủ yếu tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Từ năm 2020, Khu chú trọng thêm nhiệm vụ phát triển các sản phẩm công nghệ cao cùng các doanh nghiệp trong nước. Cụ thể, thực hiện mô hình đi từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm (Labs), xác lập sở hữu trí tuệ, sản xuất công nghiệp và thương mại hóa, trong đó hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài.

 

 

NASATI