Khai trương Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 28/7/2019, tại Trung tâm Thông tin KH&CN Nghệ An (Sở KH&CN) đã diễn ra Lễ Khai trương Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham dự Lễ Khai trương có ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Thân Ngọc Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương (Bộ KH&CN), ông Trần Quốc Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN, ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Thạch Lê Anh - Nhà sáng lập VSV và VSVA, ông Hàn Ngọc Tuấn Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VSVA, cùng đại diện các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và các Startup.

Cắt băng Khai trương Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai hàng loạt các hoạt động để khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh khởi nghiệp trên cơ sở các tài sản trí tuệ, các sáng chế, các sản phẩm nghiên cứu khoa học của mình.

Song song với các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như thành lập câu lạc bộ sáng chế, tổ chức các cuộc tọa đàm, chương trình truyền hình, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại Lễ Khai trương ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cho rằng: “Không gian hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An sẽ là địa chỉ tin cậy giúp gia tăng cơ hội thành công cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nền tảng ban đầu khác; làm đầu mối kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp; giúp các doanh nghiệp/nhóm khởi nghiệp hoàn thiện ý tưởng, nâng cao năng lực, tìm kiếm nhà đầu tư, đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và các địa phương lân cận”.

Về dự Lễ Khai trương, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy phát biểu: Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thật sự quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc ra đời không gian khởi nghiệp ngày hôm nay đã minh chứng rõ cho điều đó. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ ra một số vấn đề đang được quan tâm liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: kêu gọi đầu tư, không gian hoạt động cho doanh nghiệp khởi nghiệp...

Không gian khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An không chỉ là không gian trưng bày mà còn là không gian để các doanh nghiệp gặp gỡ nhau nhằm kết nối các doanh nghiệp trong Tỉnh, trong nước và quốc tế, để các startup gặp gỡ các nhà khoa học, các doanh nghiệp để các ý tưởng khởi nghiệp được hiện thực hóa.

Sáng ngày 28/7/2019, tại Trung tâm Thông tin KH&CN Nghệ An (Sở KH&CN) đã diễn ra Lễ Khai trương Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham dự Lễ Khai trương có ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Thân Ngọc Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương (Bộ KH&CN), ông Trần Quốc Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN, ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Thạch Lê Anh - Nhà sáng lập VSV và VSVA, ông Hàn Ngọc Tuấn Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VSVA, cùng đại diện các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và các Startup.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai hàng loạt các hoạt động để khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh khởi nghiệp trên cơ sở các tài sản trí tuệ, các sáng chế, các sản phẩm nghiên cứu khoa học của mình.

Song song với các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như thành lập câu lạc bộ sáng chế, tổ chức các cuộc tọa đàm, chương trình truyền hình, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại Lễ Khai trương ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cho rằng: “Không gian hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An sẽ là địa chỉ tin cậy giúp gia tăng cơ hội thành công cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nền tảng ban đầu khác; làm đầu mối kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp; giúp các doanh nghiệp/nhóm khởi nghiệp hoàn thiện ý tưởng, nâng cao năng lực, tìm kiếm nhà đầu tư, đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và các địa phương lân cận”.

Về dự Lễ Khai trương, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy phát biểu: Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thật sự quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc ra đời không gian khởi nghiệp ngày hôm nay đã minh chứng rõ cho điều đó. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ ra một số vấn đề đang được quan tâm liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: kêu gọi đầu tư, không gian hoạt động cho doanh nghiệp khởi nghiệp...

Không gian khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An không chỉ là không gian trưng bày mà còn là không gian để các doanh nghiệp gặp gỡ nhau nhằm kết nối các doanh nghiệp trong Tỉnh, trong nước và quốc tế, để các startup gặp gỡ các nhà khoa học, các doanh nghiệp để các ý tưởng khởi nghiệp được hiện thực hóa.

Nguồn: Vụ phát triển KH&CN địa phương

Nguồn tin: Vụ phát triển KH&CN địa phương