Nga thành lập phòng thí nghiệm để tạo ra máy tính lượng tử

Tập đoàn Hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đã khởi động Phòng thí nghiệm lượng tử quốc gia - một dự án liên bang nhằm phát triển một máy tính lượng tử vào cuối năm 2024.

Rosatom cho biết phòng thí nghiệm sẽ học hỏi từ những thực tiễn tốt nhất trên toàn thế giới và đoàn kết nỗ lực của các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, tổ chức tài chính và công ty công nghệ trong lĩnh vực điện toán lượng tử.

Bảy trung tâm nghiên cứu hàng đầu đã tham gia liên minh và dự kiến ​​sẽ có nhiều người tham gia hơn.

Theo Ruslan Yunusov, người đứng đầu Văn phòng Dự án, Phòng thí nghiệm này sẽ giúp các nhà khoa học Nga tạo ra một máy tính lượng tử 30-100 qubit vào cuối năm 2024 và có khả năng là một cỗ máy tính toán phổ thông với vài trăm qubit, có thể giải quyết các vấn đề quan trọng đối với nền kinh tế.

"Kinh nghiệm của các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực máy tính lượng tử cho thấy rằng chỉ có thể đạt được kết quả đáng kể bằng cách tạo ra các chương trình quốc gia với sự hỗ trợ ở cấp nhà nước cao nhất", Yunusov nói.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua, 2020