Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in giản đồ

Hiện nay, các sản phẩm giấy in giản đồ phục vụ trong ngành khí tượng thủy văn phải nhập khẩu từ Nhật Bản, Thụy Điển và một số nước khác với giá thành khoảng từ 30 ÷ 40 triệu đồng/tấn sản phẩm. Tuy nhiên với nhu cầu nhỏ nên quá trình nhập khẩu khá khó khăn. Vì thế, trong 2 năm 2016 - 2017, nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô do KS. Trần Hoài Nam dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in giản đồ”.

Sản phẩm của đề tài nghiên cứu rất tiềm năng, có thị trường tiêu thụ, cần được hoàn thiện công nghệ và sản xuất với quy mô thử nghiệm. Với mục đích tạo ra dòng sản phẩm giấy in giản đồ phục vụ thị trường trong nước, giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu, năm 2016 Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã tiếp tục được Bộ Công Thương giao thực hiện dự án: “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất giấy in giản đồ”. Dự án dựa trên các kết quả đạt  được của đề tài năm 2014, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ và thiết bị trên cơ sở dây chuyền sản xuất sẵn có của Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô.

Với mục tiêu của đề tài là để sản xuất giấy in giản đồ đạt chỉ tiêu chất lượng tương đương giấy in giản đồ nhập khẩu; hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất giấy in giản đồ với sản lượng 10 tấn/tháng. Bằng phương pháp tổng hợp số liệu, tìm hiểu tài liệu về thị trường, kết hợp các phương pháp thực nghiệm phổ biến, sản xuất thử nghiệm. Dự án đã đạt được kết quả như sau:

- Hoàn thiện được 01 quy trình công nghệ sản xuất giấy in giản đồ trên dây chuyền sản xuất giấy có công suất thiết kế 2,5 tấn/ngày.

- Hoàn thiện 01 dây chuyền sản xuất giấy in giản đồ với công suất thiết kế 2,5 tấn/ngày với sản lượng sản phẩm là 10 tấn/tháng.

- Sản xuất thử nghiệm 04 đợt với tổng khối lượng sản phẩm đạt chất lượng là 100,368 tấn và 0,928 tấn phế phẩm thu hồi. Sản phẩm được Công ty TNHH Trí Minh và Công ty CP Khoa học Công nghệ và Thương mại Anh Linh đặt hàng và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm của dự án còn được Viện công nghiệp Giấy và Xenluylô tiếp tục quảng bá, giới thiệu và từng bước tiếp cận thị trường.

- Đào tạo được 2 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình công nghệ sản xuất giấy in giản đồ và 11 công nhân vận hành thành thạo.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14625/2017) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)