Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy nến dùng cho bao gói công nghiệp

Giấy bao gói, trong đó có giấy nến dùng cho bao gói công nghiệp là một trong những sản phẩm cần thiết trong đời sống cũng như trong sản xuất. Mặc dù sản phẩm giấy nến đã được sản xuất trong nước nhưng chủ yếu để phục vụ nhu cầu nội bộ cho ngành quốc phòng và chưa có sự kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm giấy nến có chất lượng cao hầu như đều nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành tương đối cao. Do vậy, rất cần có những nghiên cứu sản xuất sản phẩm này trong nước, vừa tiết kiệm chi phí cũng như tận dụng được nguồn nguyên vật liệu trong nước.

Chính vì lý do trên, năm 2017, Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công nghsn xut giy nến dùng cho bao gói công nghiệp”. Chủ nhiệm đề tài là ThS. Lê Thị Quỳnh Hoa.

Với mục tiêu của đề tài là xác lập quy trình công nghệ sản xuất giấy nến dùng cho bao gói công nghiệp. Bằng các phương pháp nghiên cứu, kết hợp các phương pháp thực nghiệm phổ biến trong lĩnh vực sản xuất giấy bao bì và hóa chất tráng phủ, trong đó có paraffin, đề tài trước hết tiến hành nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy đế dùng cho sản xuất giấy tráng nến. Giấy đế được sản xuất từ bột giấy OCC nhập khẩu và bột giấy OCC chất lượng cao với tỉ lệ là 75/25; Hai loại bột giấy được nghiền chung đến độ nghiền 55 ÷ 60 độ SR; Không sử dụng keo chống thấm AKD, chất độn phụ gia trong quá trình sản xuất giấy đế.

Sau đó, đề tài tiến hành nghiên cứu quá trình tráng paraffin. Đề tài đã xác lập được quy trình công nghệ tráng paraffin như sau: dịch tráng được nấu nóng chảy và duy trì ở nhiệt độ 70 ÷ 80 độ C và tiến hành tráng trên thiết bị thử nghiệm tráng nến có hệ thống gia nhiệt. Trong quá trình chuẩn bị dịch tráng có thể phối trộn thêm vaselin để tăng hiệu quả chống hút ẩm theo yêu cầu. Giấy nến sản xuất theo quy trình công nghệ này có hàm lượng paraffin trên giấy ≥ 30 %; tính hút ẩm ≤ 30 g/m2 và pH nước chiết trong khoảng 6,5 ÷ 8,5. Các chỉ tiêu cơ lý đảm bảo yêu cầu đề ra. Quá trình tráng đơn giản, dễ vận hành. Quy trình được xác lập có tính ổn định khả thi, được áp dụng trong sản xuất thực nghiệm 3 000 kg giấy nến dùng cho bao gói công nghiệp.

Chất lượng sản phẩm sản xuất ra đạt yêu cầu, có chất lượng cao hơn mà giá thành lại tương đương so với chất lượng sản phẩm đang được sản xuất trong nước.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14623/2017) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)