Nghiên cứu kỹ thuật và phương thức truyền thông mới nhằm định hướng quản lý truyền thông xã hội ở Việt Nam

Tại Việt Nam, với tốc độ phát triển internet nhanh bậc nhất thế giới, sự thâm nhập của các phương tiện truyền thông xã hội cũng diễn ra hết sức nhanh chóng, tạo nên những thay đổi to lớn về các xu thế, xu hướng tiếp nhận thông tin mới của công chúng. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến quý 4 năm 2017, Việt Nam có trên 60 triệu tài khoản người sử dụng Facebook,có đến 90% số người sử dụng Internet tại Việt Nam thường hay truy cập vào các trang mạng xã hội, đưa Việt Nam trở thành nước đứng thứ 7 trên thế giới về số người sử dụng Facebook. Những con số và tốc độ gia tăng chóng mặt trên cho thấy vai trò và sức chi phối sẽ ngày càng lớn của các phương tiện truyền thông mới tới đời sống chính trị - kinh tế - xã hội, của mọi tầng lớp dân cư của Việt Nam.

Những đặc tính cố hữu của các phương tiện truyền thông mới và truyền thông xã hội, như số hóa, tính tương tác cao.. tạo nên những sản phẩm thông tin - giải trí, cách thức truyền tải - tiếp nhận, tương tác thông tin, dịch vụ trực tuyến đa tiện ích và hữu dụng cho người tiêu dùng Việt Nam, mà trước đó họ chưa bao giờ được hưởng lợi như vậy.

Tuy nhiên, tốc độ thâm nhập và tác động to lớn của các phương tiện truyền thông xã hội nhanh hơn so với sự chuẩn bị và khả năng thích ứng của người tiêu dùng tại Việt Nam, với nhiều kỹ năng cần có của “công dân mạng” trong xã hội thông tin toàn cầu chưa được trang bị đầy đủ. Điều đó dẫn tới tình trạng bị rối loạn trong xử l, tiếp nhận và cung cấp thông tin - dịch vụ; không an toàn trong tương tác; lạm dụng quá mức các phương tiện truyền thông xã hội dẫn tới những biến đổi không mong muốn về đời sống tâm lý, tình cảm, thái độ,hành vi, ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau tới sinh hoạt hằng ngày của không ít các cá nhân, tổ chức.

Xuất phát từ thực trạng và đòi hỏi đó, năm 2017, nhóm nghiên cứu tại Tạp chí Thông tin và Truyền thông do TS. Vũ Chí Kiên làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật và phương thức truyền thông mới nhằm định hướng quản lý truyền thông xã hội ở Việt Nam”.

Đề tài đã tiến hành:

- Đánh giá các tác động thuận - nghịch của các phương tiện truyền thông xã hội đối với các đối tượng người sử dụng, thu thập các luận cứ, luận chứng, cơ sở dữ liệu khoa học về một vấn đề mang tính thời sự song còn thiếu các nghiên cứu từ tổng thể đến chuyên sâu.

- Từ kết quả khảo sát, đúc rút những vấn đề đặt ra trước sự tác động của các phương tiện truyền thông xã hội và ứng xử chủ động cần có của người dùng mạng xã hội, dự báo những xu hướng phát triển các phương tiện truyền thông xã hội ở tương lai gần.

- Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và định hướng quản lý.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14601/2017) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)