Nghiên cứu nâng cao khả năng cơ động cho đại đội pháo phòng không 37MN-2N phục vụ bắn trong hành quân

Các hệ thống phòng không cơ động luôn được quan tâm phát triển và luôn ở trình độ công nghệ cao.Trong các dạng tổ hợp phòng không cơ động, các hệ thống phòng không tầm thấp giữ vai trò quan trọng, phục vụ cho nhiệm vụ phòng không nói chung cũng như phục vụ cho bảo vệ một đối tượng cụ thể nào đó, đặc biệt là bảo vệ cho đội hình hành quân. Chính vì vậy, tính cơ động của chúng là nội dung được quan tâm đặc biệt. Để đảm bảo tính cơ động, các tổ hợp phòng không tầm thấp thường được tích hợp trên các loại xe hạng nặng, bánh lốp hoặc bánh xích. Trên xe được tích hợp các loại khí tài trinh sát như rađa, hệ thống quang điện tử (đo xa laser, camera ánh sáng ngày và camera ảnh nhiệt hồng ngoại), Các hệ thống điều khiển bám sát mục tiêu, các hệ thống điều khiển truyền động pháo và điều khiển hoả lực, các hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy... và hệ thống tự động ổn định đường ngắm của hệ trinh sát và hoả lực để dảm bảo khả năng tác chiến trong điều kiện cơ động.

Qua phân tích trên, việc nâng cao khả năng cơ động của vũ khí, trang bị kỹ thuật nói chung và nâng cao khả năng cơ động cho các trận địa PPK 37mm-2N đánh ngày và đêm là một vấn đề hết sức quan trọng, đặc biệt trong chiến tranh hiện đại, khi mà các cuộc tập kích đường không có độ chính xác rất cao, diễn ra cả ban ngày và ban đêm, trong đó ban đêm là chủ yếu. Vì thế, nhóm nghiên cứu tại Viện Tự động hóa kỹ thuật quân sự do ThS. Trần Ngọc Bình làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu nâng cao khả năng cơ động cho đại đội pháo phòng không 37MN-2N phục vụ bắn trong hành quân” từ năm 2012 đến 2017.

Sau khi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, các mô đun được lắp đặt hoàn thiện thành hệ thốn. Việc lắp đặt luôn tuân thủ đúng qui trình theo thiết kế đã được phê duyệt. Sản phẩm của đề tài được thiết kế chế tạo mới theo các thiết kế của đại đội pháo phòng không đánh đêm tự động đã được phê duyệt và thiết kế mới đảm bảo các tính năng vượt trội của đề tài.

Sản phẩm của đề tài đã được lắp đặt bao gồm: Xe chỉ huy, Bàn điều khiển hệ hống, Hệ thống la bàn và GPS trên xe chỉ huy, Hệ thống la bàn trên pháo, Hệ thống GPS trên pháo, Hệ thống so kim điện tử trên pháo, Hệ thống điều khiển truyền động trên pháo, Trung tâm thu thập và điều khiển trên pháo, Hệ thống nguồn trên pháo, Hệ thống truyền vô tuyến và hữu tuyến, Hệ thống phân phối vào ra và nguồn ra pháo, Hệ thống Quang điện tử, Hệ thống pháo thử nghiệm tại xưởng và Hệ thống Pháo bắn nghiệm thu tại trường bắn TB1.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14586/2017) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

NASATI