Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra tốc độ cháy ngang của vật liệu trong thiết kế nội thất xe cơ giới

Trên thế giới, hiện tượng cháy nổ đối với xe cơ giới đặc biệt là đối với ô tô, xe máy từ lâu đã được quan tâm nghiên cứu. Ở Mỹ, một số tổ chức nghiên cứu về các hiện tượng cháy nổ đã được thành lập như Hiệp hội phòng chống cháy nổ quốc gia (NFPA), Viện nghiên cứu cháy nổ phương tiện giao thông (MVFRI). Ở Việt Nam, thời gian gần đây do số lượng xe tăng lên nên số lượng các vụ cháy, nổ đối với ô tô và xe máy có xu hướng tăng lên. Trên xe cơ giới, có nhiều dạng vật liệu có thể cháy khi gặp nhiệt độ cao trong đó cần quan tâm đến các vật liệu trong thiết kế nội thất. Kiểm tra tốc độ cháy ngang là một trong những hạng mục quan trọng trong thử nghiệm vật liệu nội thất.

Hiện nay, thiết bị kiểm tra tốc độ cháy ngang của vật liệu nội thất xe cơ giới đã được sản xuất và bán tại các nước có nền công nghiệp phát triển, tuy nhiên giá thành rất cao trong khi ở Việt Nam chưa có một đơn vị nào chế tạo được thiết bị với đầy đủ tính năng đảm bảo thử nghiệm theo QCVN 53:2013/BGTVT. Với mục đích nghiên cứu nhằm tiết kiệm kinh phí khi nhập khẩu thiết bị nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và Việt Nam. Cục Đăng kiểm Việt nam được Bộ Giao thông Vận tải giao thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra tốc độ cháy ngang của vật liệu trong thiết kế nội thất xe cơ giới”.

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau:

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra tốc độ cháy ngang của vật liệu trong thiết kế nội thất xe cơ giới là một nhiệm vụ khá khó khăn nhưng cần thiết, phục vụ công tác đăng kiểm xe cơ giới. Qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc bám sát các yêu cầu trong thuyết minh đề cương, chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đề tài khoa học cấp Bộ đúng tiến độ và phù hợp với nội dung của đề cương đã được Bộ phê duyệt.

- Nghiên cứu một cách tổng quát về thiết bị kiểm tra tốc độ cháy ngang của vật liệu;

- Tìm hiểu một cách hệ thống các tiêu chuẩn, tài liệu quốc tế và Việt Nam về thiết bị kiểm tra tốc độ cháy ngang của vật liệu và ứng dụng của nó;

- Nghiên cứu lựa chọn phương án, thiết kế, chế tạo và lắp đặt hoàn chỉnh 01 thiết bị phù hợp yêu cầu của thuyết minh đề cương và đáp ứng được các quy chuẩn thử nghiệm QCVN 53:2013/BGTVT (tương đương ECE 118);

- Ứng dụng thiết bị đã chế tạo để thử nghiệm với 10 mẫu vật liệu theo QCVN 53:2013/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới (ECE 118);

- Thiết bị đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hiệu chuẩn theo giấy chứng nhận số TC.116.16 ngày 18/10/2016

Về ý nghĩa thực tiễn, thiết bị có thể sử dụng phục vụ công tác thử nghiệm linh kiện xe cơ giới; sản xuất lắp ráp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Ngoài ra thiết bị còn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển các loại vật liệu nội thất xe cơ giới của các doanh nghiệp và phục vụ công tác quản lý chất lượng phương tiện.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 13774/2017) tại Cục Thông tin KHCNQG

N.T.T (NASATI)