Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống thông tin hàng hải phục vụ ngư dân đánh bắt xa bờ

Trong những năm qua được sự quan tâm của Nhà nước, hệ thống thông tin duyên hải và công nghệ thông tin ngành hàng hải đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành, cấp cứu, an toàn, tìm kiếm cứu nạn hàng hải, hoạt động khai thác, kiểm soát và quản lý các phương tiện hoạt động trên biển và cảnh báo và giữ gìn an ninh quốc gia trên biển. Tuy nhiên hệ thống thông tin duyên hải và công nghệ thông tin ngành hàng hải còn tồn tại những hạn chế. Các đài trong hệ thống thông tin duyên hải sử dụng sóng mặt đất hiện đa phần sử dụng băng thông hẹp vì vậy rất khó phát triển các dịch vụ. Chất lượng thông tin bị suy giảm do chịu tác động, ảnh hưởng của các nguồn nhiễu công nghiệp, nhiễu điện, thời tiết. Hệ thống công nghệ thông tin sau một thời gian hoạt động liên tục nên phần lớn các thiết bị phần cứng và phần mềm đã lạc hậu, chưa đáp ứng nhu cầu công việc cũng như yêu cầu của ngư dân, doanh nghiệp.

Gần đây, tập đoàn truyền thông Vietel đã lắp đặt thêm nhiều trạm BTS ở vùng ven biển và hải đảo để cung cấp dịch vụ thông tin cho bà con ngư dân đánh bắt ven biển, nhưng phạm vi phủ sóng và băng thông còn hạn chế. Nhà mạng Vinaphone cũng đã triển khai dịch vụ điện thoại Vệ tinh nhưng giá dịch vụ rất cao, không phù hợp với nhu cầu sử dụng của ngư dân. Do đó, nhóm nghiên cứu do TS. Ngô Văn Sỹ, Viện nghiên cứu điện tử tin học và tự động hóa, đứng đầu đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống thông tin hàng hải phục vụ ngư dân đánh bắt xa bờ” nhằm nghiên cứu các phương pháp truyền thông hiện đại, thiết kế và tích hợp hệ thống thông tin hàng hải, góp phần đáp ứng nhu cầu truyền thông trên biển của ngư dân đánh bắt xa bờ. Hệ thống thông tin hàng hải mà đề tài xây dựng là rất cần thiết trong hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân trên biển, đặc biệt là các phương tiện thông tin băng rộng.

  Sau một thời gian triển khai nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã thu được các kết quả như sau:

- Đã nghiên cứu các chuẩn truyền thông nói chung và truyền thông trên biển nói riêng. Đánh giá các ưu nhược điểu của chúng.

- Đã thiết kế tổng thể tổ chức, cấu trúc mạng liên kết và các chức năng của hệ thống truyền thông trên biển.

- Đã tích hợp được các modem điều chế và giải điều chế với công nghệ trải phổ và ứng dụng vào truyền thông trên biển.

- Đã nghiên cứu các chuẩn truyền thông bảo mật, xây dựng và tích hợp phần mềm điều khiển truyền thông.

- Các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống truyền thông đã được thiết kế, tích hợp đáp ứng được các yêu cầu ứng dụng truyền thông trên biển.

Như vậy, đề tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra ban đầu. Hệ thống truyền thông trải phổ mà đề tài đã xây dựng thành công đáp ứng được các tính năng kỹ thuật về băng thông, khoảng cách truyền và đặc biệt là tính bảo mật cao tuy nhiên do giá thành khá đắt nên khó phát triển ứng dụng rộng rãi cho ngư dân đánh bắt xa bờ do đó nhóm nghiên cứu đề nghị được cho phép tiếp tục nghiên cứu thiết kế, chế tạo các modem giá thành hợp lý và đáp ứng được nhu cầu truyền thông trên biển của ngư dân.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14776/2018) tại Cục Thông tin KH&CNQG.

P.T.T (NASATI)