Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vải chống cháy từ meta-aramid

Cùng với sự phát triển ngành dệt may trong may mặc, các sản phẩm dệt may chuyên dụng ngày càng được phát triển, trong đó có các sản phẩm quần áo chống cháy cho lực lượng cứu hỏa. Các trang phục chống cháy trên thị trường hầu hết đều phải nhập ngoại. Theo ước tính nhu cầu vải chống cháy cần khoảng trên 200.000 mét vải/năm. Đây là nhu cầu vải chỉ tính riêng cho may các loại quần áo bảo vệ chống cháy, ngoài ra nó còn mở ra hướng ứng dụng vải có tính bền nhiệt cao cho một số lĩnh vực khác như bảo hộ lao động cho đối tượng tiếp xúc nhiệt độ cao, làm việc trong nhà máy luyện kim, hàn, cơ khí...

Việc nghiên cứu sản xuất vải chống cháy trong nước là bước đi đầu tiên tiến tới tự sản xuất trang phục chống cháy trong nước. Việc tự may trang phục chống cháy trong nước góp phần chủ động nguồn cung vải, phù hợp với kích thước người Việt Nam. Do đó, để có thể làm chủ công nghệ sản xuất vải chống cháy từ sợi Meta-aramid và sản xuất được vải chống cháy từ sợi Meta-aramid phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước, góp phần hạn chế nhập khẩu, nhóm nghiên cứu do TS. Nguyễn Sỹ Phương, Viện Dệt May làm chủ nhiệm đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vải chống cháy từ sợi Meta-Aramid”.

Sau một thời gian triển khai thực hiện (từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017), đề tài đã hoàn thành tất cả các nội dung với các kết quả nổi bật như sau:

- Đã khảo sát thu thập thông tin, phân tích đánh giá, tìm hiểu về các loại sợi Meta aramnide; các tính chất cơ lý hoá và các ứng dụng của sợi meta aranide để làm vải chống cháy;

- Đã nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu, thiết kế vải chống cháy từ nguyên liệu Meta aramnide và Meta-aramid/FR-Viscose; 

- Đã nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ sản xuất 02 loại vải dùng làm lớp ngoài và lớp trong của trang phục chống cháy: dệt vải, nhuộm và xử lý hoàn tất vải (xử lý chống thấm nước cho vải lớp ngoài, xử lý làm mềm cho vải lớp trong) từ sợi Meta-aramid và Meta-aramid/FR-Viscose; 

- Đã thực nghiệm sản xuất vải Meta-aramid và Meta-aramid/FR-Viscose mỗi loại 200 m trên dây chuyền công nghệ thiết bị của Tổng công ty Dệt Lụa Nam Định, chất lượng vải đạt các yêu cầu so với mục tiêu đặt ra;

- Đã tiến hành thí nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng vải Meta-aramid và Meta-aramid/FR-Viscose theo các tiêu chuẩn quốc tế về vải sử dụng để may quần áo bảo vệ chống cháy;

- Đã nghiên cứu, lựa chọn, thiết kế và may mẫu quần áo bảo vệ chống cháy có kích thước phù hợp với người Việt Nam. 

Việc triển khai sản xuất vải chống cháy trên dây chuyền thiết bị công nghệ hiện có tại các doanh nghiệp dệt nhuộm trong nước là khả thi. Mắc sợi trên máy mắc phân băng, dệt vải trên máy dệt máy dệt kiếm, nhuộm và xử lý hoàn tất vải trên dây chuyền gián đoạn hoặc liên tục. Tuy nhiên để sản xuất được vải có chất lượng và mang lại hiệu quả cao cần thiết mua nguyên liệu sợi Meta-aramid và Meta-aramid/FR-Viscose dạng đã nhuộm màu trước. Giá thành sản xuất 1m vải như đề tài thực hiện có giá 300.000đ/m bao gồm: nguyên liệu 240.000đ/m, giá gia công dệt, nhuộm & hoàn tất và các chi phí khác 60.000đ/m. 

Như vậy, đề tài đã đạt được một số kết quả nghiên cứu mang tính định hướng về mặt kỹ thuật công nghệ và tổ chức triển khai thực nghiệm sản xuất thử ở dạng mẫu nhỏ. Để có thể khẳng định hiệu quả khi áp dụng trên qui mô thương mại, cần thiết được kiểm định thêm trên lô mẫu lớn hơn như dự án sản xuất thực nghiệm. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14830/2018) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

P.T.T (NASATI)