Nhà cách ly in 3D phòng chống Covid-19

Ở tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch Covid-19, để tạo ra những không gian an toàn và biệt lập hơn là một
trong những yếu tố chính quyết định sự thành công trong việc dập tắt dịch bệnh. Công nghệ in 3D đóng vai
trò kỳ diệu trong thời điểm quan trọng này.

Công ty Công nghệ xây dựng Yingchuang, Trung Quốc đã tạo ra được những ngôi nhà cách ly bằng
phương pháp in 3D. Vật liệu xây dựng, xỉ thép từ nhà máy thép và cát sa mạc được sử dụng như "mực in".
Một máy in có thể hoạt động trong 24 giờ để in ra hàng tá ngôi nhà. Các khu vực giường và nhà vệ sinh

được lắp đặt bên trong. Sau khi được trang bị điều hòa không khí, chúng có thể được biến thành các điểm
kiểm dịch "di động, cường độ cao, khép kín và cách nhiệt"
Mười lăm ngôi nhà cách ly in 3D đã được vận chuyển đến thành phố Hàm Ninh thuộc tỉnh Hồ Bắc và dự
kiến sẽ được cung cấp cho các bệnh viện hạng nhất ở nơi đây.

N.P.D (NASATI), theo
http://www.winsun3d.com/En/News/news_inner/id/521?fbclid=IwAR3qmQ4TYKoDJ6xB-
UbFmo7PQaIAuR-kE7t9jRWtLWiq5RnSsQ47afv-Yno, 2/2020