Protein từ đỗ tương hỗ trợ nuôi cấy thịt bò có kết cấu như thịt tự nhiên

Công ty công nghệ thực phẩm Aleph Farms ở Israel đã tạo ra được thịt bò trong phòng thí nghiệm nhờ nuôi cấy các tế bào cơ bò trong một khung xốp của protein từ đậu tương. Mẫu thịt này đã vượt qua các thử nghiệm ban đầu về hương vị.

Thịt bò được nuôi cấy ngon như thịt bò thật, như vậy, không có bất kỳ con bò nào bị giết để lấy thịt. Việc nuôi cấy thành công thịt bò trong phòng thí nghiệm có thể tốt hơn cho môi trường, dù mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.

Sự phát triển của thịt được nuôi cấy đã được mở rộng trong vài năm qua với khoảng 50 công ty hiện đang cố gắng hoàn thiện một công thức nấu ăn. Một số ít đã đến giai đoạn tạo mẫu thử để nếm, nhưng đến nay vẫn chưa có công thức nào được cung cấp cho các cửa hàng hoặc nhà hàng.

Ngoài chi phí phát triển mô sinh học cao, thì vấn đề là thịt không chỉ bao gồm các tế bào cơ. Trong thịt động vật, các tế bào này nằm trong một khung hỗ trợ protein ngoại bào, phải được mô phỏng để tạo ra sản phẩm có kết cấu tương tự thịt bò thật.

Hiện nay, thịt nuôi cấy sử dụng một giàn khung thường bắt nguồn từ gelatin của thịt bò, một loại protein collagen thu được bằng cách đun sôi phần thịt thân của bò. Đây là vấn đề nếu người ăn chay là thị trường mục tiêu của bạn.

Công ty Aleph Farms đã đưa ra giải pháp thay thế, đó là sử dụng protein từ đậu tương có kết cấu, là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất dầu đậu nành và đã được sử dụng trong nhiều sản phẩm thay thế chay cho thịt.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển cơ bắp bò và các tế bào mạch máu trên một giàn khung xốp của protein đậu nành, sau đó nướng hoặc chiên các miếng nhỏ của thịt giả. Ba người tình nguyện nếm thử thịt được nuôi cấy cho biết họ có cảm giác như cắn một miếng thịt thật.

N.P.D (NASATI), theo https://www.newscientist.com/article/2238805-soya-protein-can-help-make-lab-grown-beef-with-the-texture-of-meat/#ixzz6JRyzCcUp, 30/3/2020