Sản xuất thịt hữu cơ gây phát thải khí nhà kính gần bằng thịt thường

Sau một thời gian hợp tác nghiên cứu, các nhà khoa học tại trường Đại học Kỹ thuật Munich, Đại học Greifswald và Đại học Augsburg đã phát hiện ra rằng quy trình sản xuất thịt hữu cơ sản sinh lượng khí nhà kính gần bằng quy trình sản xuất thịt thông thường. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Hành tinh vẫn đang ấm lên và các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu các nguồn gây phát thải khí nhà kính. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xem xét lượng khí thải nhà kính liên quan đến hoạt động sản xuất thực phẩm.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phân hoạt động sản phẩm thực phẩm thành ba loại chính: sản xuất thịt thường, sản xuất thịt hữu cơ và sản xuất thực phẩm từ thực vật. Ngoài ra, các nhà khoa học còn tính đến lượng khí thải được tạo ra trong các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất như khí thải từ hoạt động trồng trọt và chế biến thức ăn và phân bón và khí mê-tan do động vật và phân của chúng thải ra.

Dữ liệu cho thấy ít có sự khác biệt về phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất thịt thường và thịt hữu cơ. Giảm phát thải do động vật được nuôi bằng phương thức hữu cơ (phân bón không được dùng để sản xuất thức ăn) thường được bù đắp bằng sự gia tăng khí mê tan do chúng có tốc độ sinh trưởng chậm hơn và cần nuôi với số lượng nhiều vì chúng cho sản lượng thịt thấp. Đặc biệt, có rất ít sự khác biệt về lượng khí thải ra từ hoạt động sản xuất thịt bò thường và thịt bò hữu cơ. Ngoài ra, những con gà được nuôi theo phương pháp hữu cơ tạo ra lượng khí thải nhiều hơn một chút so với những con được nuôi bình thường và thịt lợn hữu cơ sản sinh ít khí thải hơn so với thịt lợn thường.

Các nhà nghiên cứu đề xuất cần áp thuế đối với thịt, phản ánh chi phí môi trường của hoạt động sản xuất loại thực phẩm này. Như vậy, thịt bò thường sẽ tăng giá khoảng 40% trong khi thịt bò hữu cơ sẽ chỉ tăng 25% (vì thịt bò hữu cơ vốn đã đắt hơn thịt bò thường). Giá các sản phẩm liên quan đến thịt động vật như pho mát hoặc sữa, cũng sẽ tăng theo.

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-12-meats-approximately-greenhouse-impact-regular.html, 30/12/2020