Trung Quốc phóng hai vệ tinh cho dự án IoT

Hai vệ tinh, Xingyun-2 01 và 02, được phóng bằng tên lửa đẩy Kuaizhou-1A (KZ-1A) từ Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan ở tây bắc Trung Quốc, ngày 12 tháng 5 năm 2020. Trung Quốc đã phóng hai vệ tinh lên quỹ đạo để thử nghiệm công nghệ truyền thông Internet vạn vật (IoT) dựa trên không gian. Các vệ tinh đã được phóng thành vào quỹ đạo dự định.

Được phát triển bởi Công ty vệ tinh Xingyun, các vệ tinh sẽ tiến hành thử nghiệm các công nghệ bao gồm thông tin liên lạc IoT trên không gian, liên lạc laser liên vệ tinh và nền tảng vệ tinh thương mại chi phí thấp. Chúng cũng sẽ thực hiện các ứng dụng IoT thí điểm ban đầu.

KZ-1A là tên lửa mang nhiên liệu rắn giá rẻ có độ chính xác quỹ đạo cao và thời gian chuẩn bị ngắn. Tên lửa, được phát triển bởi một công ty liên kết với Tập đoàn San Giang thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC), chủ yếu được sử dụng để phóng các vệ tinh nhỏ có quỹ đạo thấp. Vụ phóng trên là nhiệm vụ thứ chín của tên lửa KZ-1A.

Dự án "Xingyun" được CASIC phát triển với mạng lưới 80 vệ tinh liên lạc quỹ đạo thấp. Các vệ tinh sẽ được sử dụng để kiểm tra các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, như giám sát container thông minh, giám sát môi trường vùng cực, dự báo khí tượng cũng như thông tin liên lạc vận tải biển và đặt nền tảng cho mạng IoT dựa trên không gian.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua và https://www.globaltimes.cn/, 5/2020