Ứng dụng GIS vào sự phát triển đô thị thông minh

Cuộc thi: “Tìm kiếm giải pháp, sản phẩm GIS TP.HCM 2018” đã chính thức diễn ra. Cuộc thi do Sở khoa học và công nghệ TP.HCM tổ chức nằm trong Kế hoạch số 281 của Sở về triển khai “Chương trình nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin địa lý TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020”.
 
http://www.khoahocphothong.com.vn/vnt_upload/news/03_2019/thumbs/480_hinh_thuyet_trinh.jpg
Ảnh: một tác giả đang thuyết trình dự án.
 
Nhiều mô hình, giải pháp, sản phẩm GIS nhằm quản lý hiệu quả công tác chống ngập; ứng dụng công nghệ GIS mã nguồn mở, điện toán đám mây xây dựng hệ thống cảnh báo tình trạng ngập nước; ứng dụng GIS để quản lý sự cố của mạng lưới cấp nước; vào hoạt động kinh doanh tại công ty cấp nước; vào công tác hỗ trợ cứu hỏa; về tình hình an ninh trật tự v.v… đã được các nhóm tác giả trình bày rất chi tiết và sôi nổi tại buổi thuyết trình.

Nhóm tác giả Nguyễn Việt Hưng, Bùi Việt Hưng, Nguyễn Minh Giám, Trần Thành Công, Đặng Quang Thanh (Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM) bắt tay vào thực hiện đề tài: “Xây dựng hệ thống trực tuyến quản lý hệ thống thoát nước, hệ thống công trình chống ngập phục vụ công tác chống ngập và thích ứng với hạ tầng cơ sở của thành phố thông minh tại TP.HCM”.

Đề tài xuất phát từ thực trạng hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có bộ cơ sở dữ liệu hạ tầng thoát nước đô thị thể hiện đầy đủ về hệ tọa độ và độ cao thống nhất của toàn thành phố. Điều này đã gây khó khăn cho việc quản lý, bảo dưỡng, cải tạo các công trình đã có và xây dựng các công trình mới, mà còn hạn chế cho công tác quy hoạch, quản lý đô thị nói chung. Dự kiến sau khi hệ thống hoàn thành sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý, duy tu, vận hành hệ thống  kênh rạch, cống thoát nước, bờ bao, các công trình chống ngập, từ đó sẽ làm tăng năng lực của hệ thống thoát nước, giảm ngập...

Là đề tài của ThS. Vũ Hoàng Thương khi xây dựng một hệ thống bản đồ ngập lụt trên nền công nghệ nguồn mở QGIS và upload lên đám mây GISCloud để cung cấp các thông tin nhằm xác định chính xác các vị trí ngập trên địa bàn TP.HCM để cảnh báo cho người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Cơ sở dữ liệu được thường xuyên cập nhật, hỗ trợ người dân, cơ quan nhà nước theo dõi diễn biến ngập nước tại các tuyến đường để người dân chủ động công việc, giảm thiểu tổn thất do thiên nhiên gây ra.

Một giải pháp khác của tác giả Hồ Việt - công ty giải pháp công nghệ ZTECH - là phát triển một ứng dụng trên điện thoại thông minh/máy tính bảng… nhằm giúp tương tác, chia sẻ thông tin thông qua ứng dụng trên nền bản đồ số TP.HCM. Theo đó, hệ thống sẽ hiển thị trên bản đồ các vụ việc an ninh trật tự, tai nạn, cháy nổ… trong một khu vực nhất định quanh một địa điểm xác định (nhà ở, công ty, cơ quan, vị trí người dùng thông qua GPS…) trong khoảng thời gian hoặc theo thời gian gần nhất.

Buổi thuyết trình đã diễn ra trong 2 ngày (13 và 14/3/2019), các đề tài có hiệu quả kinh tế, xã hội cao, nhiều khả năng ứng dụng vào thực tế sẽ được Sở KH&CN TP.HCM cấp một phần kinh phí để hoàn thiện và phát triển thêm trong thời gian gần nhất.  
 

Nguồn: KHPTO