Năng lượng tái tạo trong nông nghiệp

Tầm quan trọng của năng lượng tái tạo như năng lượng gió và mặt trời chủ yếu nằm ở việc sản xuất năng lượng điện. Sự chuyển đổi sang dạng năng lượng này đòi hỏi điện khí hóa rất nhiều hoạt động hiện đang dựa trên nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như sưởi ấm và các hoạt động nhanh. Nhiên liệu sinh học có thể là một phần của giải pháp nếu thế giới hết nhiên liệu hóa thạch.

Có nhiều lý do lý giải tại sao ngành nông nghiệp nên giữ vai trò trong việc sản xuất năng lượng tái tạo. Nông nghiệp sản xuất ra sinh khối và do đó giữ vai trò trong chu trình CO₂. Ngoài ra, lĩnh vực nông nghiệp rất quan tâm tới các hoạt động bổ trợ, hình ảnh và tính bền vững của nó. Động lực mang tính kinh tế nằm ở việc tạo ra việc làm và tiết kiệm chi phí năng lượng ở trang trại, mặc dù yếu tố tiết kiệm chi phí năng lượng còn phụ thuộc vào loại hình trang trại. Tuy nhiên, giá thành năng lượng tái tạo thường cao hơn nhiều so với chi phí năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch. Hầu hết các phương án cho rằng nông nghiệp có thể giữ vai trò đi đầu và do đó dựa trên sinh khối. Điều này rất có ý nghĩa. Ngành nông nghiệp là một trong số ít ngành sản xuất sinh khối. Ngoài ra, các trang trại cũng là nơi có thể sản xuất những nguồn năng lượng như gió và năng lượng mặt trời, năng lượng quang điện, và sản xuất nhiệt bền. Một trở ngại chính là năng lượng tái tạo được tạo ra bởi ví dụ: mặt trời, nước hoặc gió không liên tục, vì vậy sẽ cần phải tích trữ điện. Đó là lý do tại sao cả thế giới đang tìm kiếm công nghệ pin có khả năng cung cấp dung lượng lưu trữ cần thiết. Ngoài ra, điện lưới thông minh cũng có thể giúp mang lại sự chuyển đổi năng lượng. Điện lưới thông minh là công nghệ quản lý mạng lưới điện một cách thông minh thông qua việc cân bằng chính xác (và liên tục) cung với cầu. Điều này có nghĩa là các hộ gia đình cá thể sẽ không chỉ mua điện, mà còn có thể cung cấp điện dư thừa được sản xuất tại gia lên lưới điện.

Nếu tiêu chuẩn cho năng lượng trong tương lai đòi hỏi phải có các nguồn năng lượng bền vững thì có thể sẽ không còn khan hiếm năng lượng nữa mà trên thực tế có khi còn dư thừa. Ví dụ, ngày càng có nhiều thiết bị chạy bằng nhiên liệu chuyển đổi sang chạy bằng điện (ô tô điện). Tuy vậy, sự đột phá của các công nghệ cụ thể sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận kinh tế. Ngành nông nghiệp có thể góp phần làm giảm chi phí năng lượng tái tạo bằng cách sử dụng tài nguyên của mình cho (việc sử dụng) năng lượng tái tạo.

P.A.T (NASATI)