Nông nghiệp thông minh: nông nghiệp vệ tinh, quản lý cây trồng theo địa điểm

Nông nghiệp thông minh là lĩnh vực nông nghiệp trong đó cây trồng, vật nuôi và đất được xử lý chính xác theo nhu cầu của chúng. Khác với nông nghiệp truyền thống, trong nông nghiệp thông minh, nông dân đánh giá nhu cầu của mỗi một cây hoặc con vật thay vì đánh giá theo cánh đồng hoặc theo đàn. Tính đến các điều kiện cụ thể của đất, số giờ có nắng và khí hậu sẽ tối ưu hóa năng suất. Nông nghiệp thông minh hiệu quả được dựa trên phân tích dữ liệu.

Chăn nuôi cây trồng và vật nuôi một cách chính xác và hiệu quả nhất có thể cần một số yếu tố cốt lõi - chẳng hạn như phát hiện tự động - để xác định những biến đổi của đất, cây trồng và động vật. Có thể thực hiện được việc này bằng các cảm biến. GPS được sử dụng để lập bản đồ sự biến đổi và cho nó một tham chiếu địa lý (georeference). Nông nghiệp thông minh cũng đòi hỏi hệ thống hỗ trợ quyết định, các quy tắc và mô hình ra quyết định, có khả năng chuyển hóa những biến đổi đo được thành hành động. Những hành động này được thiết kế phù hợp một cách chính xác với đất, cây trồng hoặc vật nuôi. Việc sử dụng thông minh các yếu tố cốt lõi này (phát hiện, các quy tắc ra quyết định, thực hiện, đánh giá) đòi hỏi công nghệ phải mang tính thích nghi. Công nghệ này chủ yếu phụ thuộc vào các công nghệ khác.

Nông nghiệp thông minh hiện tại và trong tương lai gần

Nông nghiệp thông minh cho phép sản xuất tùy chỉnh các sản phẩm cụ thể cho khách hàng cụ thể. Sản xuất tùy chỉnh khiến cho sản phẩm cũng như các phương pháp sản xuất ngày càng trở nên đa dạng. Những đổi mới sáng tạo gần đây trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh bao gồm khả năng trao đổi dữ liệu tăng hơn bao giờ hết giữa máy móc, hệ thống quản lý và các nhà cung cấp dịch vụ, sự phát triển của các hệ thống phun, máy đốt cỏ dại và các loại cuốc chuyên dụng cho các hàng cây trồng. Ngành công nghiệp nhà kính đã sử dụng robot, ví dụ như trong cấy mô thực vật, và GNSS (Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu), cho phép định vị trong một ô hoặc cắt với độ chính xác vài cm.

Nông nghiệp thông minh trong tương lai xa

Sự phát triển của công nghệ cảm biến, CNTT và robot sẽ mở rộng biên giới của những đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh hơn nữa. Trong tương lai, người nông dân sẽ có thể xác định nhu cầu của một cây trồng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào và ở thời điểm thích hợp ngày càng chính xác và từ khoảng cách xa. Tự động hóa hơn nữa các hoạt động nông nghiệp, như như cày và thu hoạch, cũng sẽ thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh hơn nữa. Theo các chuyên gia việc mở rộng nông nghiệp thông minh sẽ làm tăng sản lượng trên mỗi vụ và có thêm nhiều hệ thống sản xuất hiệu quả hơn.

P.A.T (NASATI)