Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chính sách đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp

TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, vì vậy việc ứng dụng cơ giới hóa vô cùng cần thiết. Để thực hiện mục tiêu này, UBND TP.HCM triển khai chương trình đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho cơ giới hóa hơn 538 tỷ đồng, kinh phí từ ngân sách là 321,7 tỷ đồng (chiếm 59,8%).

Thời gian qua, thành phố chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị, đẩy mạnh việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng máy móc, thiết bị cơ giới hóa như máy gieo hạt trong sản xuất rau an toàn, máy vắt sữa bò tự động, hệ thống bơm tưới và bón phân tự động, máy phun thuốc, sàn cho ăn tự động trong nuôi thủy sản, thiết bị kiểm tra môi trường nước tự động… mang lại hiệu quả, giảm chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập của người dân. Các mô hình ứng dụng cơ giới hóa phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố.

Lãnh đạo thành phố và ngành nông nghiệp xác định việc ứng dụng cơ giới hóa thúc đẩy nhanh sản xuất nông nghiệp của thành phốphát triển theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại. Mặt khác, ứng dụng cơ giới hóa giải quyết được tình trạng thiếu lao động nông nghiệp, vấn đề nan giải tại các vùng sản xuất ngoại thành, phù hợp xu thế sản xuất hiện đại, tạo ra sản phẩm chất lượng, đồng nhất, góp phần tăng giá trị sản xuất.

Để triển khai mục tiêu này, thành phố chú trọng triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất rau an toàn, hoa cây kiểng, chăn nuôi bò thịt, bò sữa, nuôi trồng thủy sản; sản xuất muối… Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố cần 275 tỷ đồng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển giao tiến bộ khoa học trong lĩnh vực cơ giới hóa…. Xây dựng các mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ đầu tư xây dựng các nhà sơ chế, chế biến và bảo quản nông sản.

Để thúc đẩy ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 19/1/2017.

Về chính sách hỗ trợ trong ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp, hiện nay, thành phố còn đang triển khai chính sách về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố theo Quyết định 655/QĐ-UBND ngày 12/2/2018. Bên cạnh đó còn Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/2/2016, Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND thành phố.
Theo KHPTO

Nguồn tin: KHPTO