Xác định con đường di truyền để tăng sự sống của san hô

Ba nhà nghiên cứu tại trường Đại học Texas đã tạo bước đột phá trong việc tăng khả năng san hô tạo thành rạn để sinh tồn trong đại dương đang nóng lên nhanh và đầy bệnh tật. Nhóm nghiên cứu gồm B, Bradford Dimos, Laura Mydlarz và Mark Pellegrino, đã xác định phản ứng của protein ty thể trong các loài san hô đang bị nguy hiểm.

Phản ứng với căng thẳng của tế bào thúc đẩy nội cân bằng của protein ty thể, khử gốc tự do  và miễn dịch bẩm sinh. Sự tồn tại của nó trong san hô trước đây chưa được biết đến.

"Chúng tôi đã hiểu rằng một gen mục tiêu chủ yếu được sử dụng như chỉ dấu sinh học cho san hô bị bệnh và chịu áp lực và gen đó được tạo ra bởi con đường phản ứng mà phòng thí nghiệm của tôi nghiên cứu", PGS. Mark Pellegrino, đồng tác giả nghiên cứu nói. Pellegrino trước đây chưa từng nghiên cứu về san hô và là chuyên gia về ty thể và sinh học tế bào.

Nhóm nghiên cứu dự kiến thử nghiệm con đường di truyền trong một sinh vật mô hình để xác định xem gen mới được phát hiện có thể bảo vệ chống lại sự căng thẳng nhiệt và nhiễm bệnh mà san hô phải đối mặt trong đại dương.

"Rất nhiều gen trong con đường này có liên quan đến việc bảo vệ ty thể", PGS. Pellegrino nói. "Ngoài bảo vệ chống áp lực nhiệt, con đường phản ứng căng thẳng này còn có thể bảo vệ chống nhiễm trùng do nó có vai trò điều hòa miễn dịch bẩm sinh".

Các rạn san hô không chỉ tạo ra cảnh quan dưới nước rực rỡ, mà còn hỗ trợ 25% tổng số sinh vật biển trên hành tinh. Nhưng gần đây, các rạn san hô đã bị suy giảm mạnh mẽ do bệnh tật và tẩy trắng san hô hàng loạt vì nước biển ấm lên. Khả năng dự báo sự sống sót của san hô sẽ giúp các nhà khoa học và nhà bảo tồn phân bổ tài nguyên và xác định loài nào cần được ưu tiên khi môi trường ngày càng trở nên bất ổn.

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2019-07-genetic-pathway-survival-coral.html, 7/2019