Hội nghị lần thứ 1 Liên hợp bổ sung nguồn tin điện tử Science Direct

Sáng 5/3/2019, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức “Hội nghị lần thứ 1 Liên hợp bổ sung nguồn tin điện tử Science Direct”. Hội thảo nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam cũng như giúp các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên có cơ hội truy cập và khai thác các cơ sở dữ liệu KH&CN hàng đầu thế giới.
 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, đại diện Nhà xuất bản Elsevier và hơn 30 đại biểu là các cán bộ lãnh đạo đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu.
 
Những nội dung chính của hội nghị bao gồm: Tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên hợp bổ sung nguồn tin Science Direct năm 2017 - 2018 và phương hướng phát triển bền vững cho Liên hợp; Đề xuất phương án mở rộng thành viên tham gia Liên hợp bổ sung nguồn tin Science Direct; Thảo luận về phương án mở rộng, thoả thuận hợp tác và phát triển Liên hợp bổ sung nguồn tin Science Direct.
 
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia khẳng định hội nghị lần này là bước khởi đầu rất thành công cho sự phát triển của Liên hiệp Thư viện bổ sung nguồn tin điện tử Science Direct - nguồn tin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn sắp tới. Đây là chương trình dành cho các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên có cơ hội truy cập và khai thác các cơ sở dữ liệu KH&CN hàng đầu trên thế giới, nhằm thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.
 
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên hiệp bổ sung nguồn tin Science Direct năm 2017-2018 và phương hướng hoạt động, đảm bảo khả năng phát triển khả năng bền vững cho Liên hiệp. Đề xuất phương án mở rộng và phát triển Liên hiệp bổ sung nguồn tin Science Direct cũng là một nột dung quan trọng được đề cập trong hội nghị.
 
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động liên hiệp thư viện (LHTV) trên thế giới, chúng ta không thể phủ nhận việc LHTV mang lại lợi ích to lớn cho cả thư viện và bạn đọc. Ở Việt Nam, LHTV đã hình thành từ cuối năm 2004. Tham gia liên hiệp, thư viện thành viên có thể khắc phục những hạn chế, vượt qua thách thức và hội nhập với sự phát triển của xã hội. Mục tiêu cuối cùng là để thoả mãn tối đa nhu cầu ngày càng phát triển của bạn đọc. Hiện tại, LHTV có sự tham gia của khoảng 50 đơn vị thường xuyên tham gia mua chung cơ sở dữ liệu Proquest Central - cơ sở dữ liệu đa ngành, đa lĩnh vực lớn nhất trên thị trường hiện nay. Trong mô hình của LHTV bổ sung Proquest, Cục Thông tin KH&CN quốc gia là đơn vị đóng góp một nửa kinh phí để mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu Proquest hằng năm. 
 
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu, ngoài việc chia sẻ những điều kiện, khó khăn cũng như trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin thư viện và tìm kiếm các cơ hội hợp tác các nhà xuất bản, các tổ chức trong và ngoài nước, còn tập trung thảo luận về phương án mở rộng, thỏa thuận hợp tác và phát triển Liên hiệp bổ sung nguồn tin Science Direct.
 
Hội nghị lần này có nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ hội để cộng đồng khoa học trong đó có các trường đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học chia sẻ cả về nguồn lực, hợp tác khoa học ngoài vấn đề về kinh phí, cùng nhau phối hợp, mở rộng mô hình cũng như tạo điều kiện tốt nhất để tăng cường sức mạnh vốn tài nguyên thư viện, phát triển LHTV đa dạng.

P.K.L (NASATI)