Nghiên cứu hành vi mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam thông qua mạng xã hội Facebook

Xu hướng sử dụng Internet nói chung và các mạng xã hội như Facebook trên thế giới và tại Việt Nam đang ngày càng phổ biến. Đây không chỉ là nơi chia sẻ, trao đổi thông tin mà còn là kênh giao tiếp hữu ích của doanh nghiệp giúp tiếp cận dễ dàng hơn với khách hàng. Vậy có thể nói thương mại điện tử nói chung và hoạt động kinh doanh trực tuyến qua mạng Internet nói riêng đã mở ra cánh cửa mới cho phát triển của thương mại điện tử. Mặc dù việc kinh doanh qua Facebook có nhiều thuận lợi như mua bán nhanh chóng, thuận tiện nhưng xét về tổng thể nền kinh tế quốc dân thì việc thất thu thuế, việc không kiểm soát được chất lượng hàng hóa, nạn kinh doanh hàng giả, hàng nhái, nạn lừa đảo trong kinh doanh… đang thực sự là vấn đề cấp thiết, được cả xã hội và các Bộ, ban ngành quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực nghiên cứu mới, còn bỏ ngỏ và chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được được công bố.

Với tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu và những lý do nêu trên, nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Ngoại thương do PGS.TS. Phạm Thu Hương dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu hành vi mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam thông qua mạng xã hội Facebook” trong thời gian từ năm 2016 đến 2017.

Thực tế cho thấy, hoạt động kinh doanh qua Facebook tại Việt Nam đã phát triển vượt quá phạm vi kiểm soát của các văn bản pháp luật của Nhà nước. Do vậy, ngoài những tiện ích do việc mua hàng qua Facebook mang lại thì cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, ảnh hƣởng tới tất các bên tham gia giao dịch trực tuyến này.

Trước bối cảnh trên, nhóm đề tài đã đề xuất các hàm ý chính sách và kiến nghị với cả doanh nghiệp, người tiêu dùng và các Bộ, ngành có liên quan với mục đích đưa các hoạt động kinh doanh trên Facebook theo đúng quỹ đạo, nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên, đặc biệt là quyền lợi cho người tiêu dùng và không thất thoát nguồn thuế của quốc gia.

Các tác giả hy vọng, trong thời gian tới hoạt động mua bán của khách hàng qua mạng xã hội Facebook tại Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc và thực sự là một kênh truyền thông, bán hàng hiệu quả của thời đại công nghiệp số và cuộc cách mạng 4.0.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14602/2017) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)