Bệnh nhân COVID-19 có thể được phân loại thành ba nhóm

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học xác định ba kiểu hình COVID-19 lâm sàng, phản ánh quần thể bệnh nhân với các bệnh đi kèm, biến chứng và kết quả lâm sàng khác nhau. Ba kiểu hình được mô tả trên tạp chí truy cập mở PLOS ONE số 1 của các tác giả Elizabeth Lusczek và Nicholas Ingraham thuộc Trường Y Đại học Minnesota, Hoa Kỳ, và các đồng nghiệp.

COVID-19 đã lây nhiễm cho hơn 18 triệu người và dẫn đến hơn 700.000 ca tử vong trên khắp thế giới. Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) từ 14 bệnh viện ở miền trung Tây Hoa Kỳ và từ 60 phòng khám chăm sóc sức khỏe ban đầu ở bang Minnesota. Dữ liệu có sẵn cho 7.538 bệnh nhân với COVID-19 được PCR xác nhận từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 25 tháng 8 năm 2020; 1.022 bệnh nhân trong số này yêu cầu nhập viện và được đưa vào nghiên cứu. Dữ liệu về mỗi bệnh nhân bao gồm bệnh đi kèm, thuốc, giá trị xét nghiệm, lượt khám tại phòng khám, thông tin nhập viện và nhân khẩu học của bệnh nhân.

Hầu hết các bệnh nhân trong nghiên cứu (613 bệnh nhân, hoặc 60%) đã thể hiện "kiểu hình II". 236 bệnh nhân (23,1%) có "kiểu hình I" hoặc "Kiểu hình bất lợi", có liên quan đến kết quả lâm sàng xấu; những bệnh nhân này có mức độ bệnh đi kèm về huyết học, thận và tim cao nhất (tất cả p <0,001) và nhiều khả năng không phải người da trắng và không nói được tiếng Anh. 173 bệnh nhân (16,9%) có "kiểu hình III" hoặc "kiểu hình thuận lợi", có liên quan đến kết quả lâm sàng tốt nhất; Đáng ngạc nhiên, mặc dù có tỷ lệ biến chứng và tử vong thấp nhất, nhưng bệnh nhân trong nhóm này có tỷ lệ mắc bệnh đi kèm đường hô hấp cao nhất (p = 0,002) cũng như nguy cơ phải nhập viện cao hơn 10% so với các kiểu hình khác. Nhìn chung, kiểu hình I và II có liên quan với mức tăng nguy cơ tử vong 7,30 lần (95% CI 3,11-17,17, p <0,001) và 2,57 lần (95% CI 1,10-6,00, p = 0,03) so với kiểu hình III.

Các tác giả kết luận rằng chăm sóc y tế cụ thể về kiểu hình có thể cải thiện kết quả COVID-19 và đề xuất rằng cần có nghiên cứu trong tương lai để xác định công dụng của những phát hiện này trong thực hành lâm sàng.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-04-covid-patients-categorized-groups.html, 2/4/2021